Navigace  |  Obsah  |  Vyhledávání
Město Jindřichův Hradec
Město Jindřichův Hradec
je často, a nutno dodat, že právem, označováno za „perlu jižních Čech“. Ne nadarmo se pyšní prestižním oceněním „Historické město roku 2007“. Jeho půvab, plný poezie minulé i dnešní, se zrcadlí na modré hladině rybníka Vajgar už po staletí. V současné době zde žije přes 21 000 obyvatel.

Město Jindřichův Hradec

oficiální stránky města
Turisté tudy ->

Přeskočit navigaci

Navigace

 

Kontakty

Městský úřad
Jindřichův Hradec

Klášterská 135/II
377 22 Jindřichův Hradec

tel. ústředna: 384 351 111
e-podatelna: podatelna@jh.cz
ID datové schránky: dc7b3kp

Pracovní doba MěÚ:

pondělí* 7:30–17:00 hodin
úterý 7:30–15:30 hodin
středa* 7:30–17:00 hodin
čtvrtek 7:30–15:30 hodin
pátek* 7:30–13:30 hodin

* úřední den

Více informací


Anketa

Kolik altánů je v Mertových sadech?
 
11% (51)
 
8% (36)
 
68% (307)
 
12% (52)
Všechny ankety a kvízy

Záložky

 

Krizové řízení

Krizové řízení (krizový management) je zcela neopomitelnou a velmi důležitou součástí našeho každodenního života. Je jedno, zda je to na úrovni státu, kdy je nutné zajistit jeho životní zájmy, bezpečnost a ochranu obyvatel, nebo na úrovni právnických osob, kdy musí být realizovány podmínky pro podnikání, nebo na úrovni občana a jeho rodiny, kdy vlivem mimořádných událostí a krizových situací může být ohrožen jeho život, zdraví i jeho majetek, nebo životní prostředí.

Připustit si, že existuje možnost (nebezpečí, rizika, hrozby) různého ohrožení mého zdraví, mého života, majetku, životního prostředí, je prvním předpokladem, že těmto poškozením, újmám, úhonám, neštěstím, ztrátám, nezdarům a škodám, se vyhneme, nebo je alespoň budeme schopni minimalizovat, protože i přes všechna přijatá a realizovaná opatření budou hrozby vždy omezovat, ohrožovat, poškozovat, ničit, devastovat a likvidovat naše zdraví, naše životy, náš majetek, nebo kritickou infrastrukturu a také naše životní prostředí.

Je důležité si uvědomit, že ochrana svého života, je základní lidskou činností. Jen jsme vlivem civilizačních faktorů a moderních technologií na to tak nějak zapomněli.

Axiom krizového managementu zní:

Komukoli, se kdykoli, může stát cokoli.


Z těchto výše uvedených důvodů Vám na stránkách Města Jindřichův Hradec nabízíme možnost seznámit se s problematikou obrany, bezpečnosti a ochrany, krizového řízení (krizového managementu) v rozsahu:
- aktuální situace
- krizový management (krizové řízení)
- krizové řízení na úrovni obce s rozšířenou působností
- krizové řízení na úrovni obce
- krizové řízení na úrovni právnických a podnikajících fyzických osob
- krizové řízení na úrovni občana a jeho rodiny


POZNÁMKA:
Z důvodu velkého rozsahu oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany, krizového řízení (krizového managementu) a ochrany obyvatel, budou tyto stránky doplňovány daty a informacemi postupně.

V případě Vašeho zájmu o tuto oblast, poskytnutí informací, sdělení návrhů, či připomínek, můžete kdykoli kontaktovat pracovníky Oddělení krizového řízení Městského úřadu v Jindřichově Hradci:
- Ing. Jiří Hruška, tel.: 384 351 221, e-mail: hruska@jh.cz
- Vladimír Eder, tel.: 384 351 222, e-mail: eder@jh.cz

Zajištění oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany, krizového řízení Městským úřadem v Jindřichově Hradci je výkonem státní správy v přenesené působnosti. Působnosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo starostovi obce s rozšířenou působností nebo starostovi obce, obecnímu úřadu jsou přesně stanovené platnými právními normami.

Úkoly v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany, krizového řízení Městského úřadu v Jindřichově Hradci zajišťuje pracoviště krizového řízení (oddělení krizového řízení), které plní úkoly v oblastech:

 • obrana a bezpečnost státu,
 • civilní ochrana (ochrana obyvatel),
 • krizové řízení (příprava a realizace úkolů a opatření k řešení mimořádných událostí a krizových situací),
 • hospodářská opatření pro krizové stavy,
 • ochrana utajovaných informací,
 • požární ochrana.

Přesněji oddělení krizového řízení Městského úřadu v Jindřichově Hradci plní zejména:

 • komplexní zajišťování úkolů pro stav ohrožení státu, válečný stav a obranu nebo ochranu obyvatel, realizace hospodářských opatření pro krizové stavy, včetně organizování a koordinace všech těchto činností v rámci obce s rozšířenou působností,
 • zajišťování připravenosti obce s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí a krizových stavů včetně případné koordinace činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností, výkon funkce tajemníka bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a tajemníka krizového štábu obce s rozšířenou působností,
 • zajišťování agendy ochrany utajovaných informací a výkon funkce bezpečnostního ředitele,
 • zajišťování úkolů bezpečnosti práce organizace a požární ochrany města,
 • zabezpečování činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů města a místních částí.

Oddělení krizového řízení Městského úřadu v Jindřichově Hradci tedy připravuje a i realizuje řešení rozsáhlých mimořádných událostí, při kterých je vyhlášen 3. stupeň nebo zvláštní stupeň poplachu a starosta obce s rozšířenou působností je požádán velitelem zásahu o převzetí koordinace záchranných a likvidačních prací. Dále toto oddělení realizuje řešení možných krizových situací, jako jsou například povodně, vichřice, krupobití, sněhové kalamity, úniky škodlivin, epidemie, velké dopravní nehody, narušení dodávek energií, pitné vody, potravin. A také poškození a nefunkčnost kritické infrastruktury, ropnou nouzi, narušování zákonnosti velkého rozsahu, terorismus, stav ohrožení státu a válečný stav.

Oddělení krizového řízení Městského úřadu v Jindřichově Hradci tedy musí:

 • provést analýzu rizik,
 • realizovat opatření korekce rizik a připravit preventivní opatření,
 • zpravovat plány (obranné, krizové, havarijní, povodňové, operační, …),
 • připravit týmy na řešení rozsáhlých mimořádných událostí a krizových situací,
 • zajistit síly a prostředky na řešení rozsáhlých mimořádných událostí a krizových situací,
 • mít přehled o hmotách, surovinách, výrobcích, zásobách a zálohách,
 • realizovat kontrolní činnost.

Z důvodu, že krizový management je velmi rozsáhlý a složitý, nesmíme zapomenout na odbornou přípravu pracovníků oddělení krizového řízení a jejich vzdělávání tak, aby byli schopni stanovené úkoly splnit.

Vzhledem ke skutečnosti, že poznatky a znalosti z oblasti krizového managementu Vám mohou zachránit i život, ochránit zdraví, DOPORUČUJEME se s touto problematikou co nejvíce seznámit.


Vyhledávání 
Městský úřad Jindřichův Hradec © 2011  |  Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
telefon: +420 384 351 111  |  fax: +420 384 361 503  |  Podatelna
Mobilní verze stránek
Registr oznámení  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Webmaster  | 
load