Navigace  |  Obsah  |  Vyhledávání
Fontána Masarykovo náměstí
Fontána Masarykovo náměstí
Od července roku 2008 zdobí Masarykovo náměstí fontána akademického sochaře Františka Häckela. Jeho dílo je tvořeno dvěma půlkruhovými bloky z hrubozrnné červené žuly. V letních měsících je posezení u fontány příjemným zpestřením pro obyvatele i návštěvníky města.

Město Jindřichův Hradec

oficiální stránky města
Turisté tudy ->

Přeskočit navigaci

Navigace

 

Kontakty

Městský úřad
Jindřichův Hradec

Klášterská 135/II
377 22 Jindřichův Hradec

tel. ústředna: 384 351 111
e-podatelna: podatelna@jh.cz
ID datové schránky: dc7b3kp

Pracovní doba MěÚ:

pondělí* 7:30–17:00 hodin
úterý 7:30–15:30 hodin
středa* 7:30–17:00 hodin
čtvrtek 7:30–15:30 hodin
pátek* 7:30–13:30 hodin

* úřední den

Více informací


Anketa

Kolik altánů je v Mertových sadech?
 
11% (51)
 
8% (36)
 
68% (307)
 
12% (52)
Všechny ankety a kvízy

Záložky

 

Dokumenty a formuláře

Odbor dopravy
Odbor finanční
Odbor kanceláře starosty
Odbor rozvoje
Odbor sociálních věcí
Odbor správy majetku města
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor výstavby a územního plánování
Odbor živnostenský a správních činností
Odbor životního prostředí

Odbor dopravy

Oddělení evidence řidičů

Žádost o vydání a výměnu řidičského průkazu - ORP Jindřichův Hradec již používá nový vzor žádostí, které jsou tisknuty na přepážce

ikona souboruŽádost o vydání parkovací karty
Více o parkovacích kartách zde.

ikona souboruŽádost o výdej dat z registru řidičů
ikona souboruŽádost o výdej dat z registru řidičů

ikona souboruŽádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
ikona souboruŽádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

ikona souboruŽádost o vrácení řidičského oprávnění z důvodu, že pominuly důvody ztráty odborné způsobilosti
ikona souboruŽádost o vrácení řidičského oprávnění z důvodu, že pominuly důvody ztráty odborné způsobilosti

ikona souboruŽádost o vrácení řidičského oprávnění z důvodu, že pominuly důvody uloženy soudem nebo správním orgánem
ikona souboruŽádost o vrácení řidičského oprávnění z důvodu, že pominuly důvody uloženy soudem nebo správním orgánem

ikona souboruŽádost o vrácení řidičského oprávnění z důvodu, že pominuly důvody pozbytí zdravotní způsobilosti
ikona souboruŽádost o vrácení řidičského oprávnění z důvodu, že pominuly důvody pozbytí zdravotní způsobilosti

ikona souboruŽádost o odečet bodů
ikona souboruŽádost o odečet bodů

Oddělení registrace vozidel

ikona souboruOznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

ikona souboruŽádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

ikona souboruŽádost o vydání nového dokladu k vozidlu

ikona souboruŽádost o vydání tabulky s registrační značkou

ikona souboruŽádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

ikona souboruŽádost o vyřazení silničního vozidla z provozu

ikona souboruŽádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

ikona souboruŽádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

ikona souboruŽádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Oddělení silničního hospodářství

Stavební řízení

Ohlášení stavby, žádost o stavební povolení, oznámení stavby, oznámení o užívání stvaby, žádost o vydání kolaudačního souhlasu, oznámení změny v užívání stavby zde

Taxislužba

ikona souboruŽádost o zařazení – vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby
ikona souboruŽádost o zařazení – vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby

ikona souboruŽádost o oprávnění řidiče taxislužby
ikona souboruŽádost o oprávnění řidiče taxislužby

ikona souboruOznámení o ztrátě, zničení, odcizení nebo poškození průkazu řidiče taxislužby

Silniční hospodářství

ikona souboruŽádost o povolení uzavírky
ikona souboruŽádost o povolení uzavírky

ikona souboruŽádost o změnu zvláštního užívání
ikona souboruŽádost o změnu zvláštního užívání


ikona souboruŽádost o povolení zvláštního užívání pro provádění stavebních prací - překopy
ikona souboruŽádost o povolení zvláštního užívání pro provádění stavebních prací - překopy


ikona souboruŽádost o povolení zvláštního užívání pro umístění poutačů, věcí, materiálů, prodejních zařízení, akcí apod.
ikona souboruŽádost o povolení zvláštního užívání pro umístění poutačů, věcí, materiálů, prodejních zařízení, akcí apod.


ikona souboruŽádost o povolení vyhrazeného parkování
ikona souboruŽádost o povolení vyhrazeného parkování


ikona souboruŽádost o povolení sjezdu
ikona souboruŽádost o povolení sjezdu


ikona souboruŽádost o udělení výjimky z ochranného pásma silnice pro umístění reklamního zařízení
ikona souboruŽádost o udělení výjimky z ochranného pásma silnice pro umístění reklamního zařízení


ikona souboruŽádost o stanovení dopravního značení
ikona souboruŽádost o stanovení dopravního značení

Odbor finanční

Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství ikona souboruDOCikona souboruPDF
Registrace k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ikona souboruDOCikona souboruPDF
Registrace k místnímu poplatku z ubytovací kapacity ikona souboruDOCikona souboruPDF 
Pololetní vyúčtování poplatku z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt ikona souboruDOCikona souboruPDF
Přiznání k placení místního poplatku ze vstupného ikona souboruDOCikona souboruPDF
Komunální odpad - oznámení plátce poplatku ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Prohlášení vlastníka (vlastníků) stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Poplatek ze psů - přiznání k poplatku ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Poplatek ze psů - odhlášení ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství ikona souboruDOC, ikona souboruPDF

Odbor Kanceláře starosty

ikona souboruŽádost o povolení splátek dluhu
ikona souboruŽádost o prominutí poplatků z prodlení
ikona souboruPostup pro promíjení poplatků z prodlení nájemcům bytů ve vlastnictví města Jindřichův Hradec
ikona souboruNávrh na projednání přestupku poučení oznamovatele

ikona souboruOznámení o uspořádání veřejné hudební produkce, kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce - veřejnosti přístupného podniku

Oznámení o shromáždění.

ikona souboruOznamení shromáždění
ikona souboruOznamení shromaždění

Odbor rozvoje

ikona souboruČestné prohlášení k DPH v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013
ikona souboruČestné prohlášení k DPH v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013


ikona souboruVyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2013
ikona souboruVyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2013

Odbor sociální

ikona souboruŽádost o poskytnutí pobytové sociální služby
Žádost o přidělení bytu s pečovatelskou službou ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
ikona souboruStatut domů s pečovatelskou službou

Odbor správy majetku města

ikona souboruSazby nájemného a pachtovného uplatňované městem J. Hradec pro rok 2017
ikona souboruVzorová kupní smlouva
ikona souboruVzorová kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti
ikona souboruVzorová smlouva o nájmu pozemku
ikona souboruVzorová smlouva o pachtu pozemku
ikona souboruVzorová smlouva o pachtu zemědělského pozemku
ikona souboruVzorová smlouva o zřízení služebnosti
ikona souboruVzorová smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
ikona souboruCeník pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví Města J. Hradec pro rok 2017
ikona souboruPodklad pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví Města J. Hradec
ikona souboruŽádost o umožnění uložení inženýrských staveb do pozemků města
ikona souboruŽádost o umožnění uložení inženýrských staveb do pozemků města
ikona souboruŽádost o souhlas s rekonstrukcí vodovodní nebo kanalizační přípojky
ikona souboruSouhlas s použitím osobních údajů
ikona souboruPožadavky na opravu komunikací (vozovek a chodníků) a ostatních pozemků, po opravách, uložení apod. inženýrských sítí do pozemků Města Jindřichův Hradec

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace nebo příspěvku na pořádání mimořádných dětských akcí pro děti a mládež z rozpočtu Města Jindřichův Hradec
ikona souboruŽádost o poskytnutí finanční dotace nebo příspěvku na činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Města Jindřichův Hradec
ikona souboruPravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu Města Jindřichův Hradec
ikona souboruŽádost o finanční dotaci nebo příspěvek na sportovní činnost žadatele z rozpočtu Města Jindřichův Hradec
ikona souboruŽádost o poskytnutí dotace nebo příspěvku na reprezentaci Města Jindřichův Hradec na sportovních akcích mimořádného významu
ikona souboruPravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec
ikona souboruŽádost o poskytnutí finanční dotace nebo příspěvku na pořádání mimořádných sportovních akcí
ikona souboruPravidla pro poskytování finančnich dotací seniorským týmům v kolektivních sportech podle přínosu pro reprezentaci města Jindřichův Hradec z rozpočtu města Jindřichův Hradec
Formulář žádosti o poskytnutí finanční dotace seniorskému týmu v kolektivních sportech podle přínosu pro reprezentaci města Jindřichův Hradec z rozpočtu města Jindřichův Hradec ikona souboruPDF, ikona souboruDOC

Odbor výstavby a územního plánování

ikona souboruVyhláška č.431/2012 Sb.
ikona souboruVyhláška č.62/2013 Sb.
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o územní souhlas ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Ohlášení stavby ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o stavební povolení ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Oznámení o užívání stavby ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o povolení předčasného užívání stavby ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Oznámení změny v užívání stavby ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Ohlášení odstranění ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Územně analytické podklady – pasport ikona souboruDOC, ikona souboruPDF

Odbor živnostenský a správních činností

ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

ikona souboruŽádost o zprostředkování kontaktu

Oddělení živnostenské

ikona souboruPiktogramy dle tzv. "protikuřáckého zákona“ (379/2005 Sb.)

Odbor životního prostředí

Všeobecné

Žádost o vydání souhrnného sdělení odboru životního prostředí ikona souboruDOC, ikona souboruPDF

Vodní hospodářství

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel ikona souboruPDF
Ohlášení udržovacích prací obnovy vodního díla vodohospodářských úprav stavebních úprav ikona souboruPDF
Oznámení o užívání stavby vodního díla ikona souboruPDF
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu ikona souboruPDF
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu ikona souboruPDF
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů domácností a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu ikona souboruPDF
Žádost o povolení k odběru podzemních vod ikona souboruPDF
Žádost o povolení k užívání vodních děl ikona souboruPDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu ikona souboruPDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů domácností a o stavební povolení k domovní ČOV ikona souboruPDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů domácností nebo o jeho změnu ikona souboruPDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu ikona souboruPDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů domácností a o stavební povolení k domovní ČOV ikona souboruPDF
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů domácností nebo o jeho změnu ikona souboruPDF
Žádost o schválení manipulačního řadu vodního díla ikona souboruPDF
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu ikona souboruPDF
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu ikona souboruPDF
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek ikona souboruPDF
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu ikona souboruPDF
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) ikona souboruPDF
Žádost o stavební povolení k vodním dílům ikona souboruPDF
Žádost o udělení souhlasu ikona souboruPDF
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla ikona souboruPDF
Žádost o vyjádření ikona souboruPDF

Lesní hospodářství

Lesní hospodářská evidence ikona souboruPDF
Oznámení změny odborného lesního hospodáře ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Vyrozumění o těžbě dřeva ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o prohlášení za les ikona souboruDOCikona souboruPDF 
Žádost o rozhodnutí v pochybnostech ikona souboruDOCikona souboruPDF 
Žádost o trvalé/dočasné odnětí nebo omezení PUPFL ikona souboruDOCikona souboruPDF 
Žádost o závazné stanovisko - SSL ikona souboruDOCikona souboruPDF

Myslivost

Informace o podmínkách vydávání loveckých lístků pro cizince ikona souboruPDF
Návrh na ustanovení myslivecké stráže ikona souboruDOCikona souboruPDF
Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře ikona souboruDOCikona souboruPDF
Potvrzeni o zdravotní způsobilosti ikona souboruDOCikona souboruPDF
Znalost práv a povinností myslivecké stráže ikona souboruPDF
Žádost o vydání loveckého lístku ikona souboruPDF

Plán mysliveckého hospodaření v honitbě:
Tiskopis hlášení lovu a úhynu drobné zvěře (odevzdat do 5. 1. a do 5. 4.) ikona souboruXLSikona souboruPDF
Tiskopis hlášení lovu a úhynu spárkaté zvěře (odevzdat do 5. 1. a do 5. 4.) ikona souboruXLSikona souboruPDF
Část plán chovu a lovu pro zvěř spárkatou (odevzdat do 25. 4.) ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Část plán chovu a lovu pro zvěř drobnou (odevzdat do 25. 7.) ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Část plán lovu ostatních druhů zvěře (odevzdat do 25. 7.) ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Část plán péče o zvěř (odevzdat do 25. 4.) ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Část plán společných lovů zvěře (odevzdat do 25. 7.) ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Část plán počtu loveckých psů (odevzdat do 25. 4.) ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Výsledky sčítání zvěře (termín odevzdání dle pokynů SSM) ikona souboruDOC, ikona souboruPDF

Rybářství

Návrh na ustanovení do funkce rybářské stráže ikona souboruDOCikona souboruPDF
Potvrzení o zdravotní způsobilosti ikona souboruDOCikona souboruPDF
Žádost o vydání rybářského lístku ikona souboruXLSikona souboruPDF
Žádost o vydání rybářského lístku (v německém a anglickém jazyce) ikona souboruPDF

Zemědělský půdní fond

Žádost o souhlas s uložením sedimentů ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o vydání závazného stanoviska/rozhodnutí k odnětí půdy ze ZPF ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech ze ZPF ikona souboruDOC, ikona souboruPDF

Včelařství

Oznámení stanoviště včelstev ikona souboruDOCikona souboruPDF

Ochrana ovzduší

Žádost o vydání závazného stanoviska ikona souboruDOCikona souboruPDF

Ochrana přírody a krajiny

Žádost o povolení kácení dřevin mimo les ikona souboruDOCikona souboruPDF
Oznámení pokácení dřevin mimo les ikona souboruDOCikona souboruPDF

Odpadové hospodářství

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR ikona souboruPDF
Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady ikona souboruDOCikona souboruPDF

Hlášení o produkci a nakládání s odpady – termín podání: 15. února

Podává se pouze elektronicky:
https://www.ispop.cz

Manuál pro podání hlášení:
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/jak_podat_hlaseni/manualy.html

Webový formulář pro vyplnění hlášení (alternativa k PDF formulářům) zde: https://www.odpady.cz/

8.4.2011 8:52:01 - aktualizováno 1.3.2017 15:33:44 | přečteno 30284x | Bc. et Bc. Štěpán Mach

Vyhledávání 
Městský úřad Jindřichův Hradec © 2011  |  Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
telefon: +420 384 351 111  |  fax: +420 384 361 503  |  Podatelna
Mobilní verze stránek
Registr oznámení  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Webmaster  | 
load