Navigace  |  Obsah  |  Vyhledávání
Město Jindřichův Hradec
Město Jindřichův Hradec
je často, a nutno dodat, že právem, označováno za „perlu jižních Čech“. Ne nadarmo se pyšní prestižním oceněním „Historické město roku 2007“. Jeho půvab, plný poezie minulé i dnešní, se zrcadlí na modré hladině rybníka Vajgar už po staletí. V současné době zde žije přes 21 000 obyvatel.

Město Jindřichův Hradec

oficiální stránky města
Turisté tudy ->

Přeskočit navigaci

Kontakty

Městský úřad
Jindřichův Hradec

Klášterská 135/II
377 22 Jindřichův Hradec

tel. ústředna: 384 351 111
e-podatelna: podatelna@jh.cz
ID datové schránky: dc7b3kp

Pracovní doba MěÚ:

pondělí* 7:30–17:00 hodin
úterý 7:30–15:30 hodin
středa* 7:30–17:00 hodin
čtvrtek 7:30–15:30 hodin
pátek* 7:30–13:30 hodin

* úřední den

Více informací


Anketa

Kolik altánů je v Mertových sadech?
 
11% (58)
 
8% (41)
 
68% (347)
 
12% (63)
Všechny ankety a kvízy

Záložky

 

Nakládání s odpady

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu zůstává pro rok 2017 v dosavadní výši a pro fyzickou osobu činí 500,- Kč. Splatnost poplatku je do 31.5.2017.

ikona souboruHarmonogram svozu komunálního odpadu

ikona souboruHarmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu

ikona souboruHarmonogram svozu odpadů velkoobjemovými kontejnery pro rok 2017 - mapa umístění kontejnerů

Občané města mohou svůj vytříděný odpad odevzdávat bezplatně (po prokázání totožnosti a trvalého pobytu ve městě Jindřichův Hradec včetně místních částí) ve sběrném dvoře, který je umístěn v ulici Ruských legií v Jindřichově Hradci. Sběrný dvůr je místo určené obcí ke shromažďování, sběru vytříděných a nebezpečných složek komunálních odpadů.

Provoz ve sběrném dvoře zajišťuje společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o., se sídlem Jiráskovo předměstí 1007/III, Jindřichův Hradec. Více informací o provozu sběrného dvora podá společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. na tel. čísle 384 364 250.

Od 1.1.2017 nevybírá sběrný dvůr od občanů pneumatiky. Pneumatiky je možné bezplatně odevzdat v místě jejich zpětného odběru. Podrobnosti ikona souboruzde.


ikona souboruSeznam přijímaných odpadů na sběrném dvoře v J. Hradci dle schváleného provozního řádu.

ikona souboruObecně závazná vyhláška Města Jindřichův Hradec č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jindřichův Hradec, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

ikona souboruObecně závazná vyhláška města Jindřichův Hradec č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA ulice Ruských legií (mapa)

Den 1.4. - 30.11. 1.12. - 31.3.
Pondělí 10.00 - 18.00 zavřeno
Úterý 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00
Středa 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00
Čtvrtek 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00
Pátek 10.00 - 18.00 10.00 - 16.00
Sobota 8.00 - 16.00 8.00 - 16.00
Neděle 8.00- 12.00 8.00 - 12.00
Státní svátky zavřeno zavřeno

Další informace o tom jak třídit odpad naleznete na www.jaktridit.cz.

Kontejnery na zpětný odběr drobného elektrozařízení společnosti Elektrowin:

Jsou umístěny vždy po jednom kusu v místních částech města, a jsou určeny pouze pro drobné elektrospotřebiče z domácností, jako např. mixery, šlehače, roboty, vysavače, žehličky, kulmy, ventilátory, varné konvice a pod.,a to pouze pro občany města J. Hradec a právnické osoby mající smlouvu s městem J. Hradec. Spotřebiče nedemontujte a nezcizujte.

Buk u rybníčku č.p. 31
Děbolín za motorestem
Dolní Radouň u rybníka č.p. 116
Dolní Radouňu čp. 21 
Dolní Skrýchov za bývalou prodejnou č.p. 9
Horní Žďár u pneuservisu č.p. 31
Matná na návsi
Otín u potoka č.p. 52
OtínJitka u čp. 26
OtínBobelovka u čp. 86 
Políknou hasičárny č.p. 69
RadouňkaNa kopečku č.p. 3
RadouňkaU Rybníčku u čp. 34
 

Elektrowin 


Kontejnery na zpětný odběr drobných elektrozařízení společnosti Asekol:

Jsou umístěny vždy po jednom kusu ve městě, a jsou určeny pouze pro drobné elektrozařízení používané pro výpočetní techniku, audio, video, dílnu  zahradu a pod., jako např. počítače, monitory, telefony, videa, přehrávače, hud. nástroje, el. nářadí, pily, zahradní techniku, el. hračky, lákařské přístroje a drobné baterie. Zařízení mohou pocházet pouze z domácností bez ohledu na místo bydliště spotřebitele a od právnických osob majících smlouvu s městem J. Hradec. Zařízení nedemontujte a nezcizujte.

Masarykovo náměstí OD Jednota č.p. 44/II
sídl. Vajgar proti OD Billa č.p. 650/III
sídl. Vajgar "Kosův dvůr" č.p. 699/III
sídl. Vajgar u mat. školy č.p. 562/III
sídl. Vajgaru výměníku čp. 871/III
sídl. Hvězdárna novinový stánek č.p. 56/V
sídl. Hvězdárna proti autoškole č.p. 2/V
sídl. U nádraží u rest. Jiskra č.p. 792/II
sídl. Pod kasárny ul. Anglická č.p. 1213/III
ul. Družstevní separační stanoviště č.p. 226/II
ul. Na Palici separační stanoviště č.p. 330/IV
ul. Sládkův kopecseparační stanoviště čp. 1132 
ul. Stará cestaseparační stanoviště čp. 599 
ul. Tyršovau čp. 620/III
ul. Řečičkau čp. 794/III
ul. Mládežnickáu čp. 252/IV
ul. Ruských legiíu čp. 355/III
ul. Českáu čp. 871/II
Asekol 

Elektrospotřebiče odebírané oběma společnostmi je možné též odevzdat na sběrném dvoře a na sběrném místě skládky Fedrpuš. Zde je mohou odevzdat i právnické osoby, které mají uzavřené smlouvy s výše uvedenými společnostmi a prokáží se dokladem určeným smlouvou. Sběrný dvůr a sběrné místo na Fedrpuši přijímá i velké spotřebiče a chlazení, které malé kontejnery nepojmou. 

 
Kontejnery na textil společnosti TextilEco:

Do kontejnerů na textil je možné odložit veškeré oděvy, látky , bytový textil, koberce, deky, pláštěnky stany, spací pytle, obuv a veškeré dětské hračky (nemusí být pouze plyšové).

Vzhledem k tomu, že prvotní myšlenkou tohoto projektu je předávat tento materiál k dalšímu zpracování a využití, je potřebné veškerý materiál vkládat čistý, suchý, zabalený v pytlích, případně obalený textilem , fólií a pod.

sídliště Vajgar č.p. 650/III u OD Billa
sídliště Vajgarč.p. 650/III u OD Billa

sídliště Vajgar

č.p. 562/III sběrné místo před MŠ
sídliště Vajgar č.p. 700/III sběrné místo Kosův dvůr
Dolní Skrýchovu čp. 39
Stará cesta č.p. 599/II sběrné místo poblíž Elektro Bočková
sídliště Hvězdárna č.p. 40/V kont. stání SKO a na separaci
sídliště Hvězdárna č.p. 38/V kont. stání SKO u novinového stánku
Sládkův Kopec č.p. 1132/II, separační stání
ul. Anglická č.p. 1213/II sběrné místo u garáží
ul.Mládežnická č.p. 165/IV sběrné místo u bytových domů
ul. Zborovskáč.p. 416/III, křižovatka 
ul. Denisovač.p. 1200/II, u parkoviště 
ul. Kalabisovač.p. 111/V, separační stání u garáží
ul. Na Palicič.p. 322/IV, garáže 
ul. Jakubskáč.p.  248/IV, parkoviště
ul. Na Točněč.p. 9/V, separační stání 
ul. Řečičkač.p. 780/III, separační stání 
Děbolínč.p. 40 - náves
Děbolínč.p. 23 - u motorestu
Horní Žďárč.p. 31 - u pneuservisu
Políknoč.p. 69 - u hasičárny
Bukč.p. 71 - náves
Matnáč.p. 5 - náves
Dolní Radouňč.p. 116 - u rybníka
Dolní Skrýchovč.p. 35 - autobusová zastávka
Otínč.p. 149 - za prodejnou VIHAMIJ
Otínč.p. 26 - ubytovna
Otínčp. 66 - panelový dům 
OtínBobelovka čp. 86 - bytový dům 
 

 Revenge


Kontejnery na textil společnosti Diakonie Broumov:

Do kontejnerů na textil je možné odložit veškeré oblečení, lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony, látky, polštáře, spacáky, obuv, plyšové hračky, tašky, kabelky a batohy.

Vzhledem k tomu, že prvotní myšlenkou tohoto projektu je předávat tento materiál přímo charitativní společnosti, je potřebné veškerý materiál vkládat čistý, suchý, zabalený v pytlích, případně obalený textilem , fólií a pod. Více v ikona souboruinformačním letáku.

Radouňkač.p. 31 - u návesního rybníka

Otín

č.p. 52 - za pneuservisem u potoka

 Kontejner na textil Diakonie


Nádoby 240 l na sběr potravinářských olejů a tuků:

Smyslem této služby je zamezit vylévání potravinářských olejů a tuků do kanalizace, kterou značně zanáší, podporují korozi stěn, komplikují funkci plováků a tím následně způsobují problémy čistírně odpadních vod. Vylité v přírodě působí zdravotní problémy zvířatům a odložené v komunálním odpadu prodražují tuto službu. Sebrané oleje se čistí a používají jako přísada do biopaliv a část zpracuje kosmetický průmysl. Harmonogram svozu není zatím pevně stanoven a bude vytvořen podle vývoje produkce.

  Dodržujte prosím tato pravidla: - oleje a tuky shromažďovat ve vhodných plastových uzavřených obalech, - oleje a tuky nikdy nevylévat přímo do nádoby, - nepoužívat jiné obaly než plastové, - plné obaly do nádoby ukládat opatrně, pevně uzavřené a uzávěrem vzhůru, - pro vložení odpadu použít vkládací otvor, případně po vložení zavřít víko, - odpad neukládat mimo nádoby (v případě plné nádoby, je možné tyto odpady odložit na sběrném dvoře), - s vloženými odpady nemanipulovat a nezcizovat je, - do nádob neukládat jiné odpady a zvláště NE ropné oleje a tuky !!!!!

Sídliště Vajgarseparační stání před MŠ u čp. 562

Sídliště Vajgar

separační stání před bývalým výměníkem, proti čp. 664
Sídliště Vajgartzv. Kosův Dvůr, separační stání pro sklo
Sídliště U Nádražíseparační stání u čp. 789 
Sídliště Hvězdárnaseparační stání, Hvězdná čp. 56 
Sídliště Hvězdárnaseparační stání, Kosmonautů čp. 28 
Sídliště Hvězdárnaseparační stání, Na Točně čp. 7 
Mládežnickáseparační stanoviště čp. 165 
Sládkův kopecseparační stanoviště čp. 1132 
Sídliště Pod Kasárnyseparační stání, Anglická čp. 1213 

Nádoba na olej 

5.4.2011 14:15:38 - aktualizováno 3.3.2017 12:41:29 | přečteno 27938x | petr.lacko

Vyhledávání 
Městský úřad Jindřichův Hradec © 2011  |  Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
telefon: +420 384 351 111  |  fax: +420 384 361 503  |  Podatelna
Mobilní verze stránek
Registr oznámení  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Webmaster  | 
load