Navigace  |  Obsah  |  Vyhledávání
Náměstí Míru
Náměstí Míru
v Jindřichově Hradci nabízí unikátní podívanou v podobě řady historických staveb, jako jsou Langrův dům, Hotel Concertino nebo budova staré radnice. Dominantu náměstí tvoří 20 metrů vysoké barokní sousoší Nejsvětější Trojice.

Město Jindřichův Hradec

oficiální stránky města
Turisté tudy ->

Přeskočit navigaci

Navigace

 

Kontakty

Městský úřad
Jindřichův Hradec

Klášterská 135/II
377 22 Jindřichův Hradec

tel. ústředna: 384 351 111
e-podatelna: podatelna@jh.cz
ID datové schránky: dc7b3kp

Pracovní doba MěÚ:

pondělí* 7:30–17:00 hodin
úterý 7:30–15:30 hodin
středa* 7:30–17:00 hodin
čtvrtek 7:30–15:30 hodin
pátek* 7:30–13:30 hodin

* úřední den

Více informací


Anketa

Kolik altánů je v Mertových sadech?
 
11% (51)
 
8% (36)
 
68% (307)
 
12% (52)
Všechny ankety a kvízy

Záložky

 

Organizační struktura

starosta - Mrvka Stanislav, Ing.
 1. místostarosta - Komínek Bohumil, Ing.
 2. místostarosta - Blížilová Petra, Ing.
 městská policie
  vrchní strážník - Müller Luboš, Mgr.
   zástupce vrchního strážníka - Brabec Petr
    velitel směny
     stálá služba - Stálá služba
     strážník
 obchodní společnosti zřízené městem
  Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
   ředitel společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. - Ježek Ivo, Ing.
    vedoucí střediska Služby města Jindřichův Hradec - Dvořák Petr, Bc.
    zaměstnanec Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. - Dvořák Jan; Králová Marcela; Kubánek Jaroslav; Nedvěd František; Reisnerová Eliška; Šteflíčková Květa
 odbor kanceláře starosty
  vedoucí odboru kanceláře starosty - Říhová Jana, JUDr.
   oddělení cestovního ruchu a marketingu
    vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu - Bedrnová Zuzana
     IS, propagace města - Popelková Jana
     IS, propagační materiály
     marketink, příspěvky, akce - Kozlová Marcela
     referent destinačního managementu - Kredatusová Petra, Ing. Bc.; Píšová Barbora
   oddělení krizového řízení
    vedoucí oddělení krizového řízení, BOZP a PO - Hruška Jiří, Ing.
     kriz. řízení, válečné hroby - Eder Vladimír
   oddělení organizační
    vedoucí organizačního oddělení, tisková mluvčí - Průšová Karolína, Ing.
     referent zahraničních vztahů
     sekretariát, zápisy RMě, arch. sl. - Nápravníková Eliška, DiS.
     sekretariát, zápisy ZMě, spis. sl. - Matějková Dagmar
   oddělení právní
    vedoucí právního oddělení, zast. města, normotv. - Holý Karel, Mgr. Bc.
     ev. smluv, vymáh., admin. - Čapek Lukáš
     evid. pohled., vymáhání - Svobodová Katka
     veř. podpora, registr smluv, stížnosti, petice
   oddělení přestupků
    vedoucí oddělení přestupků, přestupková agenda, metodika - Miškovská Helena
     přestupková agenda - Gabriel Rudolf; Stellner Miroslav, Bc.; Toman Pavel
 oddělení interního auditu
  vedoucí oddělení interního auditu - Blížilová Magda, Ing.
   kontrolní činnost - Kuklová Dana
 organizační složky zřízené městem
  KD Střelnice
   vedoucí KD Střelnice - Staněk Radim , Bc.
    čerpání rozpočtu, zástupce vedoucího - Papežová Yvetta
    dramaturgie a produkce kult. akcí - Bačáková Ivana
    dramaturgie a propagace kina - Frühauf Čestmír
    pronájmy, propagace kult. akcí - Palkovičová Martina
    recepce výstavního domu Stará radnice - Stará radnice
    údržba budov
    výstavní dům Stará radnice - Talknerová Vendula, Ing.
 samostatné oddělení správy bytů
  vedoucí oddělení správy bytů - Humlová Pavla
   bytový technik, opravy - Sedlák Miroslav
   bytový technik, služby - Procházka Petr
   nájmy, služby, admin. - Čeloudová Marcela, Ing. Bc.
   po pracovní době, víkendy a svátky - Havarijní služba
   účetní - Želásková Eva, Ing.
   účtování spol., fakturace - Randlová Alena
 tajemník - Přibyl Karel, Ing.
  odbor dopravy
   vedoucí odboru dopravy - Heřman Zbyněk, Ing.
    oddělení evidence řidičů
     vedoucí oddělení evidence řidičů - Nováček Petr, Ing.
      bodový systém, admin. - Čoudková Marie
      bodový systém, evid. - Čermáková Jana
      dopravní přestupky - Hůzl Václav; Krupicová Jaroslava, Ing.; Rohrbach Miroslav, Mgr.
      přest. v zákon. pojištění
      řidič. průkazy, admin. - Korandová Martina
      řidičské průkazy, evid. - Vlková Dagmar
      zkušební komisař - Měrtl David
    oddělení registrace vozidel
     vedoucí oddělení registrace vozidel - Krahulik Jozef, Ing.
      registr. vozidel, technik - Bednářová Petra, Ing.
      registrace vozidel - Bílková Lenka; Pundová Zuzana; Závodská Miroslava
    oddělení silničního hospodářství
     vedoucí oddělení silničního hospodářství - Antušek Luděk
      siln. doprava, obslužnost - Nováková Jana, Bc., DiS.
      silniční hospodářství - Hanousková Simona
  odbor finanční
   vedoucí finančního odboru - Klímová Zdeňka
    oddělení místních poplatků
     vedoucí oddělení místních poplatků - Čudlá Jaroslava
      správa místních poplatků - Brhelová Alena; Kopáčková Kateřina
    oddělení účetnictví a rozpočtu
     vedoucí oddělení účetnictví a rozpočtu - Dvořáková Milena
      daň z přidané hodnoty - Dvořáková Gabriela, Ing.
      hlavní pokladna - Sedláčková Eva
      rozpočtář - Melounová Libuše
      úč. a evid. majetku, pojišt. - Píchová Alena
      účetní - Hořejší Jana; Kaucká Daniela; Zárubová Blanka
      účetní, ztráty a nálezy - Tyšerová Tereza
  odbor rozvoje
   vedoucí odboru rozvoje - Krampera Vladimír
    oddělení investic
     vedoucí oddělení investic - Tejčka Karel
      investiční technik - Bombala Václav; Hryzák Pavel; Klhůfek Martin, Bc.
    oddělení památkové péče
     vedoucí oddělení památkové péče, přest. v kult. - Bureš Milan, PhDr.
      památková péče - Mynaříková Sylva, RNDr.
    oddělení regionálního rozvoje
     vedoucí oddělení regionálního rozvoje - Pechová Martina, Bc.
      administrátor veřejných zakázek - Nápravník Ivan, Ing.
      podpora meziobecní spolupráce
      referent regionálního rozvoje - Nováková Iva, Ing.
      roz. prog. administrativa - Nováková Miroslava
      rozvoj, analýzy
      rozvoj. programy, dotace - Baranová Lenka, Ing.; Vacková Radka
      sprm
  odbor sociálních věcí
   vedoucí odboru sociálních věcí - Šindelářová Zdeňka, Mgr.
    domov pro matky s dětmi Políkno
     vedoucí DMD Políkno - Přibylová Romana, Mgr.
      zástupce vedoucího DMD Políkno
    oddělení sociálně-právní ochrany
     vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí - Longinová Marcela, Mgr.
      kurátor pro děti a mládež - Jírová Dita, DiS.; Kněžínek Radek, Mgr.; Michalová Šárka, Bc.
      kurátor pro děti a mládež, kurátor pro dospělé
      Kurátor pro děti, dospělé, VRTD, ZSVČ
      Podpora standardizace sociálně-právní ochrany
      sociálně-právní ochrana dětí - Dobešová Hana; Knoblochová Drahoslava; Ližanová Petra, Mgr.; Papáčková Lucie , Mgr. ; Pavelková Zdenka; Picková Marika, DiS.; Prokešová Eva, Mgr.
      sociálně-právní ochrana dětí, náhr.rodin.péče
      sociálně-právní ochrana dětí, NRP - Burdová Lenka, DiS.; Dvořáková Karolína, Bc., DiS.
      SPO, vítání naroz. dětí
    oddělení sociálních služeb
     vedoucí oddělení sociálních služeb - Vrajová Vlasta, Ing.
      fin. dotace, rozp., admin.,vítání naroz.dětí - Maxová Helena
      opatrovnictví - Novotná Blanka, Bc.; Rýparová Zuzana
      opatrovnictví, sociální práce
      sociální práce, dotace, VRTD, vítání naroz. dětí - Emrová Monika, Mgr.
      sociální práce, DPS, jubilea - Kavková Jana
      sociální práce, kurátor pro dospělé - Hřavová Martina, Mgr.
    rodinná poradna
     psycholog Rodinné poradny - Součková Iva, PhDr.; Tomšová Oldřiška, PhDr. Mgr.
  odbor správy majetku města
   vedoucí odboru správy majetku města - Slavíková Blanka
    ekonom. a daně, grafika
    majetkoprávní záležitosti - Lacko Petr, Bc.
    nájmy, výpůjčky, admin. - Skalníková Ilona
    odpadové hospodářství města - Mrázek Vladimír
    prodej, nákup, daň. přiz. - Musilová Andrea
    prodej, nákup, rozpočet - Mitasová Hana; Severová Renata, Ing.
    věcná břemena, rybníky, MK - Holoubek Jan
    VH majetek, nájmy nebyt. - Ledvinková Ladislava
  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
   vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy - Čechová Jitka, PhDr.
    oddělení služeb pro školy
     vedoucí oddělení služeb pro školy, personal. a platy - Bosáková Libuše
      personalistika a platy škol
      platy a vedení účetnictví škol - Reisnerová Eva
      vedení účetnictví škol - Hanzalová Eva; Holická Jana, Ing.; Nováková Ivana
    oddělení školství
     vedoucí oddělení školství - Hemberová Jana
      fin. dot., sport. a dět. org. - Dvořák Michal
      majetek škol, neinv. nákl.
      referent - Duda Zdeněk
      rozpočty, rozbory ZŠ, MŠ - Jelínková Eva; Kamenická Ladislava; Markesová Jana
      technik, opr. a inv., BOZP - Havlíček  Jaromír, Ing.
      výkaznictví ZŠ, MŠ
  odbor vnitřní správy
   vedoucí odboru vnitřní správy - Olšar Jiří, Mgr.
    oddělení informatiky a výpočetní techniky
     vedoucí oddělení informatiky, geografický IS, SW, správa sítě - Šicner Ivo
      městský IS, programové vybavení - Černý Ondřej, Ing.
      správa sítě, HW, ICT - Vítů Ladislav
      webmaster, publikační IS - Mach Štěpán, Bc. et Bc.
    oddělení personální
     vedoucí personálního oddělení, personalistika, platy - Svobodová Jaroslava
      platy, personalistika, vzdělávání - Boukalová Lenka
    oddělení provozní
     vedoucí provozního oddělení - Kubů Miluše
      ověřování, archiv - Pešek Jaroslav, Ing.
      podatelna MěÚ, ověřování, archiv - Pešková Radka
      podatelna MěÚ, úřední deska - Kostková Hana
      řidič, údržba budov - Bušta Lukáš
      řidič, údržba vozidel - Kudrfalec Pavel
  odbor výstavby a územního plánování
   vedoucí odboru výstavby a územního plánování - Krejčí Bohumil, Ing.
    oddělení stavebního a územního řízení
     vedoucí oddělení stavebního a územního řízení - Šafránek Bedřich
      administrativa, spis. služba - Stašová Lucie
      referent - Bednářová Blanka; Soukupová Iva; Šánová Romana; Špilauerová Helena; Tůmová Eva, Ing.; Zemanová Jana
      stavební a územní řízení
    oddělení územního plánování
     vedoucí oddělení územního plánování - Vozábalová Petra, Ing.
      podklady pro ÚP, admin.
      referent - Přibylová Ivana
      referent a architekt města - Hartmann Zbyněk, Ing. arch.
      ÚP v obvodu, dokument.
      ÚP ve správním obvodu
      územně analytické podkl. - Kopp Vladimír, Ing.
  odbor živnostenský a správních činností
   vedoucí odboru živnostenského a správních činností - Krafka Jaroslav, Ing.
    oddělení matriky
     vedoucí oddělení matriky, svatební obřady - Svitáková Radka
      matrika narození, ověřování, Czech Point - Zabloudilová Petra
      matrika úmrtí, ověřování, Czech Point - Bočková Milena
    oddělení správních činností
     vedoucí oddělení správních činností - Svobodová Věra
      cestovní doklady - Mischniková Pavla; Nováčková Dagmar; Rypalová Gabriela
      evidence obyvatel - ISEO, výpisy z ISEO - Sládková Dana
      evidence obyvatel - město - Schrutzová Jaroslava
      občanské průkazy - Krůšková Jana
    oddělení živnostenské
     vedoucí živnostenského odd., výherní hrací přístroje, evidence zemědělců - Nořinský Jan
      registrace živností, výpisy z živnostenského rejstříku - Pešková Pavla; Veith Karel
      správní řízení - Jelínková Markéta, Mgr.
      živnostenská kontrola - Eichlerová Iva; Tóthová Jana
  odbor životního prostředí
   vedoucí odboru životního prostředí - Chmelík František, Ing.
    oddělení ochrany prostředí
     vedoucí oddělení ochrany prostředí, ochr. ovzduší a vod - Nováková Ivana, Ing.
      odpadové hospodářství - Peltanová Jana, Ing.
      ochrana přírody a krajiny - Hesoun Petr, Ing.
      ochrana přírody, admin. - Šelepová Petra, DiS.
    oddělení vodního hospodářství a zemědělství
     vedoucí oddělení vodního hospodářství a zemědělství - Florián František, Ing.
      lesnictví, myslivost - Vlášek Jaroslav, Ing.
      lesnictví, rybářství, admin. - Bartušková Soňa
      vodní hospodářství - Michálková Marie, Ing.
      zeměděl., ZPF, týr. zvířat - Kozlovská Marie


4.4.2011 13:54:10 | přečteno 18857x | Vladislav Sochna

Vyhledávání 
Městský úřad Jindřichův Hradec © 2011  |  Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
telefon: +420 384 351 111  |  fax: +420 384 361 503  |  Podatelna
Mobilní verze stránek
Registr oznámení  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Webmaster  | 
load