Navigace  |  Obsah  |  Vyhledávání
Náměstí Míru
Náměstí Míru
v Jindřichově Hradci nabízí unikátní podívanou v podobě řady historických staveb, jako jsou Langrův dům, Hotel Concertino nebo budova staré radnice. Dominantu náměstí tvoří 20 metrů vysoké barokní sousoší Nejsvětější Trojice.

Město Jindřichův Hradec

oficiální stránky města
Turisté tudy ->

Přeskočit navigaci

Navigace

 

Kontakty

Městský úřad
Jindřichův Hradec

Klášterská 135/II
377 22 Jindřichův Hradec

tel. ústředna: 384 351 111
e-podatelna: podatelna@jh.cz
ID datové schránky: dc7b3kp

Pracovní doba MěÚ:

pondělí* 7:30–17:00 hodin
úterý 7:30–15:30 hodin
středa* 7:30–17:00 hodin
čtvrtek 7:30–15:30 hodin
pátek* 7:30–13:30 hodin

* úřední den

Více informací


Anketa

Kolik altánů je v Mertových sadech?
 
11% (51)
 
8% (36)
 
68% (307)
 
12% (52)
Všechny ankety a kvízy

Záložky

 

Tajemník úřadu

Tajemník městského úřadu
Ing. Karel Přibyl, tajemník Městského úřadu Jindřichův Hradec

Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích (§ 110 odst. 4) a dalšími zvláštními právními předpisy, zejména zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči pracovníkům úřadu.

Telefon: 384 351 207, Mobil:

Tajemník úřadu je povinen v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, vést registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku, o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů.

Tajemník úřadu dále:

* podepisuje rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný pracovník úřadu,
* podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů samostatné působnosti obce, přičemž zavazovat obec může, pouze je-li k tomu oprávněn právním předpisem, vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města,
* vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů a pracovníků úřadu, kteří nejsou zařazeni v některém odboru úřadu, a vyjadřuje je v jejich náplních práce,
* schvaluje návrhy vedoucích odborů na poskytnutí odměn jim podřízeným pracovníkům úřadu a rozhoduje o poskytnutí odměn pracovníkům úřadu, kteří nejsou zařazeni v některém odboru úřadu,
* plní úkoly uložené mu jednacími řády orgánů města a usneseními zastupitelstva a rady,
* navrhuje radě organizační řád úřadu a jeho změny, včetně změn organizační struktury úřadu,
* rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory a odděleními úřadu a zajišťuje koordinaci činnosti odborů a samostatných oddělení,
* je oprávněn účastnit se pracovních porad odborů nebo samostatných oddělení úřadu,
* před tajemníkem obecního úřadu obce s rozšířenou působností skládá fyzická osoba státoobčanský slib, a to dle místa jejího trvalého pobytu (zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání stát. občanství…).

4.4.2011 13:49:42 - aktualizováno 1.3.2013 9:11:47 | přečteno 12548x | Vladislav Sochna

Vyhledávání 
Městský úřad Jindřichův Hradec © 2011  |  Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
telefon: +420 384 351 111  |  fax: +420 384 361 503  |  Podatelna
Mobilní verze stránek
Registr oznámení  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Webmaster  | 
load