Navigace  |  Obsah  |  Vyhledávání
Náměstí Míru
Náměstí Míru
v Jindřichově Hradci nabízí unikátní podívanou v podobě řady historických staveb, jako jsou Langrův dům, Hotel Concertino nebo budova staré radnice. Dominantu náměstí tvoří 20 metrů vysoké barokní sousoší Nejsvětější Trojice.

Město Jindřichův Hradec

oficiální stránky města
Turisté tudy ->

Přeskočit navigaci

Navigace

 

Kontakty

Městský úřad
Jindřichův Hradec

Klášterská 135/II
377 22 Jindřichův Hradec

tel. ústředna: 384 351 111
e-podatelna: podatelna@jh.cz
ID datové schránky: dc7b3kp

Pracovní doba MěÚ:

pondělí* 7:30–17:00 hodin
úterý 7:30–15:30 hodin
středa* 7:30–17:00 hodin
čtvrtek 7:30–15:30 hodin
pátek* 7:30–13:30 hodin

* úřední den

Více informací


Anketa

Kolik altánů je v Mertových sadech?
 
11% (51)
 
8% (36)
 
68% (307)
 
12% (52)
Všechny ankety a kvízy

Záložky

 

Územní plán Jindřichův Hradec

Dne 14. 2. 2014 nabyla účinnosti územně plánovací dokumentace – Územní plán Jindřichův Hradec (dále jen ÚP), zpracovaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění – stavební zákon. Dokument zahrnuje celé správní území města Jindřichův Hradec, tzn.: Buk u J. Hradce, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár u J. Hradce, Jindřichův Hradec, Matná, Otín u J. Hradce, Políkno u J. Hradce a Radouňka.

Kompletní ÚP, tedy textová i grafická část včetně odůvodnění v listinné podobě je k nahlédnutí na MěÚ Jindřichův Hradec oddělení územního plánování (č. dv. 103) a oddělení stavebního a územního řízení (č. dv. 129), Janderova 147/II (vchod z parku).

Od října 2014 je spuštěna mapová aplikace Územní plán Jindřichův Hradec. Zde jsou zveřejněny zejména hlavní a koordinační výkres ÚP (v měřítku 1:5000) a textová část. Pomocí volitelných vrstev a nástrojů v aplikaci může každý jednoduchým způsobem zjistit možnosti využití pozemku či objektu, který ho zajímá. Tato webová aplikace je pouze informativní - při zájmu o realizaci jakéhokoli záměru je třeba navštívit oddělení stavebního a územního řízení.

18. 3. 2015 byla do mapové aplikace přidána Volitelná vrstva - Územní studie. Po jejím „zaškrtnutí“ se ve výkresu zvýrazní plochy, kde je podmínkou využití zpracování územní studie (je zahrnut i Regulační plán MPR Jindřichův Hradec). Kliknutím na takovou plochu se objeví okno s informacemi o fázích zpracování studie. Každý rok od platnosti ÚP bylo zpracováno několik studií, které jsou tímto způsobem zveřejněny. Jejich listinná podoba je k nahlédnutí na oddělení územního plánování.

Odpovědi na často kladené dotazy a stručné pokyny pro práci s mapovou aplikací i volitelnou vrstvou Územní studie najdete v dokumentu FAQ ve formátu .pdf.

Na tomto místě, tedy na www.jh.cz v sekci „Územní plán“ najdete vždy aktuální informace týkající se Územního plánu Jindřichův Hradec. Pokud budete mít jakékoli dotazy k tomuto tématu, obraťte se prosím osobně na oddělní územního plánování, Ing. Petra Vozábalová, kancelář č. 103, Janderova 147/II, telefonicky na čísle 384 351 253 nebo mailem vozabalova@jh.cz.

Často kladené dotazy a vysvětlení základních pojmů:
ikona souboruFAQ (poslední aktualizace 3. 2. 2017)

Kompletní textové a grafické dokumenty územního plánu:
ikona souboruTextová část
ikona souboruVýkres základního členění území
ikona souboruHlavní výkres
ikona souboruVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ikona souboruOdůvodnění
ikona souboruKoordinační výkres
ikona souboruKoncepce dopravy a dopravní infrastruktury
ikona souboruKoncepce technické infrastruktury - zásobování vodou, odkanalizování
ikona souboruKoncepce technické infrastruktury - zásobování plynem, teplem a el. en., spoje
ikona souboruVýkres předpokládaných záborů půdního fondu 
ikona souboruVýkres širších vztahů

23.3.2015 7:41:19 | přečteno 13720x | vladimir.kopp

Vyhledávání 
Městský úřad Jindřichův Hradec © 2011  |  Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika
telefon: +420 384 351 111  |  fax: +420 384 361 503  |  Podatelna
Mobilní verze stránek
Registr oznámení  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Webmaster  | 
load