1234

Bioodpad ze zahrad a z domácností

Markéta Jirásková

Město Jindřichův Hradec přistoupilo v roce 2014 v oblasti nakládání s komunálními odpady k dalším krokům směřujícím k omezení ukládání odpadů na skládky a k zefektivnění této oblasti.

V současné době je před otevřením kompostárna provozovaná společností Služby města Jindřichův Hradec, na kterou bude směřován odpad předaný občany na  sběrném dvoře, bioodpad z nepovolených skládek a materiál z údržby veřejných ploch v majetku města J. Hradec.

Ve vytipované oblasti ulic: U Knihovny, Česká,  Arch. Teplého, Scheinerova, části ulic Bezručova a Denisova, Zahradní, sídl. Pod Kasárny, U Plovárny, Anglická, Francouzská a Belgická, zavádí město J. Hradec ve spolupráci se společností AVE odpadové hospodářství s.r.o. od 1. 5. 2014 do 31. 10. 2014 vždy v pátek  po 14 dnech v sudých týdnech v době od 6:00 hod. zkušební provoz svozu bioodpadů ze zahrádek rodinných domů a dále bioodpadů, které končily dříve v komunálním odpadu. I tento odpad bude předán na kompostárnu.

Bioodpad se bude svážet v nádobách 120 l s četností svozu 1x za 14 dní a bude pro občany bez dalšího navýšení platby za odpady. Označené nádoby je možné přistavit pouze v den svozu a uklidit z veřejného prostranství co nejdříve po svozu.

Nádoby jsou v majetku společnosti AVE , jsou občanům pouze zapůjčeny a je třeba tyto nádoby též předat zpět. V oprávněných případech budou použity nádoby 240 l a na několika místech, kde občané nemají možnost mít nádobu na svém pozemku, se objeví i kontejnery 1 100 l .

Občané dostali do schránek vysvětlující leták a závisí pouze na nich, zda se nyní tato služba po vyhodnocení projektu rozšíří, případně jako již 2x, zruší.

Nádoby jsou určeny pouze na bioodpad vyprodukovaný v této oblasti.

Žádáme občany též o to, aby:

- do nádob neukládali velké větve stromů, části kmenů, pařezy a pod.

- odpad nebalili do žádných obalů

- neznehodnocovali odpad příměsemi a nepovolenými odpady

- neukládali odpad mimo nádoby (nebude odvážen a hrozí pokuta)

- neukládali bioodpad do původních nádob se zbytkovým komunálním odpadem (nádoba nebude

  obsloužena).

Pro větší kusy a větší množství bioodpadu je možné i nadále použít sběrný dvůr.

Děkujeme všem co mají snahu třídit odpad a dodržují pravidla stanovená městem.

ikona souborubioletak ave a5 jh print (3)

Vytvořeno 22.4.2014 16:05:27 - aktualizováno 5.5.2014 13:52:19 | přečteno 2573x | Ing. Karolína Bartošková
load