1234

Diskutovat o budoucí podobě parku přišlo přes šedesát lidí

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Ve středu 10. srpna se od 17:00 konalo v parku pod gymnáziem veřejné projednání návrhu studie revitalizace Mertových a Jakubských sadů. Návrh projektu představily Barbora Májková a Lenka Požárová z firmy Atregia, která studii zpracovává. Příležitost promluvit do budoucí podoby městských sadů využilo přes šedesát lidí a zazněla i řada dotazů. Po prezentaci pak následovala procházka parkem spolu se zpracovateli studie. 

Pokud jste nebyli přímo na místě, můžete se na návrh krajinářské studie podívat zde. Ještě do 20. 8. 2022 rádi uvítáme jakékoliv další podněty a případné připomínky, které můžete zasílat na email: pechova@jh.cz, petrakova@jh.cz

A proč je potřeba obnova parku? Současný stav neodpovídá z hlediska koncepčního ani bezpečnostního vysokému zatížení, které je na park dnes kladeno. Cílovým stavem je různověký, smíšený porost parkového charakteru s kvalitní cestní sítí upravenou pro současné potřeby, odpovídajícím mobiliářem a případně speciálními prvky. Krajinářská studie má posoudit a prověřit funkčnost stávajícího systému cestní sítě a veřejného osvětlení, osazení vhodného mobiliáře a také posouzení zeleně. V současné době je zpracována analytická část, ze které vzešly zásadní problémy v území a jsou upraveny v návrhu krajinářské studie. Zpracovatelé projektu navrhují úpravu cestní sítě, doplnění laviček, nebo třeba pobytové louky s grilem, vyhlídku přes řeku na zámek, lávku u řeky Nežárky nebo nové přírodní hřiště. 

Mertovy a Jakubské sady

Městský park leží v západní okrajové části Jindřichova Hradce v údolí řeky Nežárky. Navazuje na historické jádro města. Mezi řekou Nežárkou a ulicí Bratrskou se nachází část Mertových sadů, které v roce 2021 prošly významnými dosadbami dřevin (234 ks dřevin). V Mertových sadech byly vysazeny především listnaté stromy jako lípa, javor, jasan a jehličnany jsou zastoupeny jedlemi, které nahradily smrky. Tento projekt dosadeb dřevin vyhrál soutěž Komunální projektu roku 2021. Jakubské sady navazují na Mertovy sady a pokračují od ulice Bratrská k novogotickému kostelu sv. Jakuba s rodinnou hrobkou Černínů, který stojí na návrší. Po celé délce pravého břehu řeky Nežárky vede křížová cesta se dvanácti zastaveními z roku 1518.  Jakubské sady prošly významnou změnou naposledy v polovině minulého století, kdy byly provedeny zdravotní probírky a nová dosadba stromů. Významná dosadba či jiné změny v Jakubských sadech neproběhly. Celkově mají sady kompozici přírodního parku. Park je využíván jako komunikační spojnice, k rekreačním účelům, ale i sportovnímu vyžití (v parku se nachází discgolfové hřiště, které je v provozu celoročně, volně přístupné).

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
pobytová louka s veřejným grilem

pobytová louka s veřejným grilem

 
lávka u Nežárky

lávka u Nežárky

 
přístup ke kostelu sv. Jakuba

přístup ke kostelu sv. Jakuba

 
nové přírodní hřiště

nové přírodní hřiště

 
pobytové molo

pobytové molo

 
zpomalovací práh

zpomalovací práh

 
vyhlídka na město

vyhlídka na město

 
cesta k památníku

cesta k památníku

 
 
Vytvořeno 11.8.2022 13:16:22 | přečteno 1480x | eliska.cermakova
load