1234

Dotazníky Změň Vajgar vyplnilo téměř tisíc lidí. Desítka vylosovaných navíc vyhrála ceny

Losování - Změň Vajgar

Projekt nazvaný Změň Vajgar, tedy studie revitalizace sídliště, má za sebou první fázi, do které jsem v první řadě zapojili veřejnost. Do 25. března mohli obyvatelé sídliště vyplňovat dotazníky, kterými jsme zjišťovali, co je podle místních obyvatel potřeba změnit. Dotazník našli obyvatelé Vajgaru přímo ve svých schránkách, na sběrných místech a vyplnit ho mohli také online. Celkem se sešlo 998 vyplněných dotazníků (460 papírových a 538 elektronických). 

Jak jsme v úvodu kampaně slíbili, pro deset respondentů byly připraveny ceny. Nejprve byly z dotazníků vybrány ty, u kterých respondenti souhlasili se slosováním, a každému bylo přiřazeno jedno číslo. Z papírových dotazníků vylosoval pět výherců starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák a z elektronicky odevzdaných dotazníků vybrala výherce Fakulta managementu VŠE za pomoci automatického generátoru náhodných čísel. Výherci byli osloveni a tento týden už si ceny postupně vyzvedávají. Připraveny pro ně jsou poukázky do bazénu nebo do planetária, kniha o našem městě a řada dárkových předmětů

Vyhodnocení dotazníků provede Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické. Výsledky by městu měly být předány v polovině dubna."Jsme rádi, že se občané v tak velké míře zapojili do tohoto projektu a využili možnosti říci, co jim na sídlišti vadí a chtěli by změnit. Spolu s dotazníky v listinné podobě jsme mnohdy obdrželi i další podněty a připomínky. Rovněž diskuse na Facebooku byla velmi seriózní, a i tyto podněty byly předány zpracovateli územní studie," doplnil starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák. V rámci této fáze projektu proběhly také dvě urbanistické procházky s řešitelským týmem studie a sousedské setkání nad mapou.

Dotazníkové šetření „Změn Vajgar“ je součástí tzv. analytické části územní studie revitalizace sídliště Vajgar. Celá studie by měla být kompletně zpracována a předána městu v červnu příštího roku. V této počáteční fázi zpracování studie tedy probíhají průzkumy a rozbory území, do které město společně se zdejší Fakultou managementu oslovilo a zapojilo přímo obyvatele tohoto sídliště. Participace s místními obyvateli byla součástí zadání města, kdy zpracovaná analytická část musí obsahovat schéma a popis problémů a hodnot z pohledu místních obyvatel a tyto podněty budou mimo jiné východiskem pro návrhovou část územní studie. Architekt územní studie poté zpracuje návrhovou část, která bude opět předložena veřejnosti k projednání a připomínkám. Výsledkem pak bude územní studie, která bude odrazem přání místních obyvatel. Územní studie bude sloužit jako podklad pro budoucí rozhodování v území, popřípadě i pro možnou změnu územního plánu. Jedná se o koncepční dokument, který navrhne koncepci veřejných prostranství včetně všech zelených ploch a prvků zeleně, koncepci stavebních struktur a potenciál jejich doplnění, jakož i koncepci řešení infrastruktury (dopravní, technické, veřejné vybavenosti).

Trvale bydlících je na sídlišti Vajgar něco přes pět tisíc osob a domácností je tady zhruba 2730. Pokud vyloučíme z celkového počtu trvale hlášených osoby mladší 15 let (pozn. dotazník byl určen pro osoby starší jak 15 let), tak se bavíme o skupině o velikosti zhruba 4700 osob.

Změň Vajgar - losování

Losování - Změň Vajgar

Losování - Změň Vajgar

 
Losování - Změň Vajgar

Losování - Změň Vajgar

 
Losování - Změň Vajgar

Losování - Změň Vajgar

 
Losování - Změň Vajgar

Losování - Změň Vajgar

 
Losování - Změň Vajgar

Losování - Změň Vajgar

 
Losování - Změň Vajgar

Losování - Změň Vajgar

 
Losování - Změň Vajgar

Losování - Změň Vajgar

 
 
Vytvořeno 5.4.2022 10:00:56 | přečteno 591x | eliska.cermakova
load