1234

Informace k volbám do Senátu

Volební místnost, ilustrační foto

Ve dnech 17. a 18. října 2014 se bude konat druhé kolo voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky. Hlasovací lístky obdrží tentokrát voliči až ve volební místnosti.

Volební okrsky a umístění volebních místností­ v Jindřichově Hradci

Volební okrsky jsou od roku 1994 ze zákona stálé a v Jindřichově Hradci jich bylo stanoveno 30 tak, že pokrývají rovnoměrně územní obvod města včetně místních částí. Měnit je lze pouze ve výjimečných případech, kdy se podstatně změní počet voličů v okrsku nebo v případě územní změny města. Volební místnosti zůstanou zachovány ve stejných objektech jako při volbách do Evropského parlamentu v květnu letošního roku. Voliči se o svých volebních okrscích a umístění volebních místností dozvědí v dostatečném předstihu na „Oznámení starosty města o době a místě konání voleb“.

Průběh hlasování ve volbách do Senátu

Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky obdrží volič úřední obálku a hlasovací lístky. Poté v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží do úřední obálky jeden vybraný hlasovací lístek kandidáta, kterému dává hlas a úřední obálku vhodí před okrskovou volební komisí do volební schránky. Zde je nutné připomenout, že volič musí volit osobně a až na výjimečné a závažné důvody dané zákonem samostatně. U voleb do Senátu lze volit na voličský průkaz, ale pouze ve volebním okrsku nacházejícím se v daném senátním obvodu.

Způsoby hlasování ve volbách do Senátu

Ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky dává volič jeden hlas kandidátovi, který je uvedený na jednom hlasovacím lístku. Tento hlasovací lístek nijak neupravuje. Ve druhém kole voleb do Senátu volič vybírá pouze ze dvou kandidátů, kteří postoupili s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola voleb.


Jakým způsobem obdrží voliči hlasovací lístky

Pro druhé kolo voleb do Senátu nebudou hlasovací lístky doručovány voličům, ale budou k dispozici přímo ve volebních místnostech.

Ing. Karel Přibyl, tajemník MěÚ J. Hradec

Vytvořeno 1.10.2014 9:07:18 - aktualizováno 14.10.2014 15:52:44 | přečteno 1847x | Ing. Karolína Bartošková
load