1234

Jak má vypadat městský park? Pomozte nám tvořit krajinářskou studii a vyplňte dotazník

vyhlídka na město

Ve středu 10. 8. 2022 se v parku pod gymnáziem konala veřejná diskuse, na které byl veřejnosti představen koncept krajinářské studie revitalizace Mertových a Jakubských sadů. Přítomné s konceptem seznámily zpracovatelky projektu Barbora Májková a Lenka Požárová z projekční kanceláře Atregia s. r. o. z Brna. Na prezentovanou studii budou po jejím odsouhlasení navazovat další stupně projektové dokumentace. Veřejné diskuse se zúčastnilo zhruba 80 zájemců z řad veřejnosti. 

Následně jsme obdrželi 13 písemných podnětů a připomínek. Ze zaslaných podnětů vybíráme 4 témata k široké veřejné diskusi formou tohoto dotazníkového šetření, kde bychom rádi znali Váš názor, neboť tento park nacházející se téměř v centru města navštěvuje většina z nás.

První sada otázek se týká demografických údajů, které nám budou sloužit k vyhodnocení, jak se na návrh parku dívají jednotlivé skupiny obyvatel. Druhá sada se již týká jednotlivých prvků/objektů, které jsou navrhovány v konceptu krajinářské studie. Veškeré zodpovězené údaje nám pomohou správně volit úpravu parku tak, aby vyhovoval potřebám veřejnosti s přihlédnutím na další rozvoj města.

Dotazníky je možné vyplnit pouze elektronicky od 6. 9. do 23. 9. 2022.

Odkaz na dotazníkové šetření ZDEV pdf formátu ke stažení ikona souboruzde.

Město Jindřichův Hradec připravuje projektovou dokumentaci na celkovou revitalizaci Mertových a Jakubských sadů /dále uvádíme jen „Park“/, která má posoudit a prověřit funkčnost stávajícího systému cestní sítě, případně navrhnout její doplnění (výšlapy), zhodnotit možnosti pobytu a rekreace návštěvníků včetně návrhů na doplnění chybějících funkcí,  řešit veřejné osvětlení, městský mobiliář, ověřit možnosti vedení trasy stezky pro pěší a cyklisty z ulice Bratrská s vyústěním do ulice Nežárecká u objektu DK Open a dále řešit systém zeleně zejména v Jakubských sadech (porosty se místy zmlazují, nálety, invazivní dřeviny s negativními dopady na životní prostředí).

Cílem revitalizace parku je zachování rázu přírodního parku a jeho historických hodnot, který bude v souladu s charakterem lokality a dále s územní studií sídelní zeleně města Jindřichův Hradec. Projekt bude reflektovat provedené analýzy, zhodnotí stav sadů, obsáhne hlavní a vedlejší trasy pro pohyb osob (cyklistů) se zohledněním všech zájmových skupin (děti, dospělí, senioři, cyklisté, sportovci, ceremoniáři atd.) včetně bezpečnosti. Navržené trasy budou dále navazovat na komunikační síť města Jindřichův Hradec.

Projekt je od svého počátku (definování potřeb a cílů, zadání) na straně objednatele konzultován a připomínkován zejména městským architektem Ing. arch. Lukášem Soukupem, zaměstnanci odboru rozvoje (Martina Pechová, Bc. Martin Klhůfek, Ing. Karel Hron), odboru životního prostředí (Petrou Šelepovou), oddělením památkové péče (PhDr. Milan Bureš), členy komise pro životní prostředí, Ing. Michaelou Zudovou a dále Ing. Markem Ehrlichem z Národního památkového ústavu České Budějovice, specialistou na historické zahrady, parky a krajinu.

Veškeré informace o připravovaném projektu včetně návrhu konceptu krajinářské studie jsou k dispozici na webových stránkách města: Revitalizace Mertových a Jakubských sadů - Město Jindřichův Hradec (jh.cz)

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

Veřejné projednání - Mertovy a Jakubské sady

 
pobytová louka s veřejným grilem

pobytová louka s veřejným grilem

 
lávka u Nežárky

lávka u Nežárky

 
přístup ke kostelu sv. Jakuba

přístup ke kostelu sv. Jakuba

 
nové přírodní hřiště

nové přírodní hřiště

 
pobytové molo

pobytové molo

 
zpomalovací práh

zpomalovací práh

 
vyhlídka na město

vyhlídka na město

 
cesta k památníku

cesta k památníku

 
 
Vytvořeno 6.9.2022 8:59:32 | přečteno 2074x | eliska.cermakova
load