1234

Jindřichohradecká nemocnice otevřela nový urgentní příjem

Nemocnice v Jindřichově Hradci otevřela ve středu 16. dubna nový urgentní příjem, tzv. Emergency. Investice, která znamená zcela zásadní krok ke zkvalitnění péče o akutní pacienty, vyšla za podpory Jihočeského kraje na zhruba 9 milionů korun.

Na provozu této multioborové jednotky s čtyřiadvacetihodinovým provozem se bude podílet 10 sester a 18 lékařů. Vzhledem k víceoborovému rozsahu péče se tato jednotka stává dnem zahájení provozu úzce spolupracující jednotkou se Zdravotnickou záchrannou službou Jihočeského kraje. Do provozu budou vzati pracovníci Rychlé zdravotnické pomoci, s důrazem na zvyšování vzdělání a zdokonalování kontinuity a efektivnosti péče o pacienty, o kterou se stejnou měrou bude starat personál záchranky a personál urgentního příjmu,“ uvedl ředitel Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., Miroslav Janovský.

Diagnostický a léčebný proces bude prováděn v zázemí urgentního příjmu, kterým je hala s expektačními (monitorovacími) lůžky, kam lze přijmout v rychlém sledu až 5 akutně nemocných pacientů. Zde je dle základního onemocnění ošetří specialisté, zdravotníci odeberou laboratorní materiál, provedou klinické, sonografické a rentgenové vyšetření – vše v komfortním prostředí se sledováním životních funkcí, kdy v případě změny těchto funkcí je v bezprostřední dostupnosti CT vyšetření, oddělení intenzivní péče a ARO (anesteziologicko-resuscitační oddělení).

Součástí urgentního příjmu jsou dále dvě ambulance, akutní interní a neurologická, v nichž lze ošetřit i část pacientů ambulance chirurgické. Cílem je zefektivnění péče o pacienty, se zachováním její vysoké odbornosti a plynulosti, zamezení přeposílání pacientů mezi jednotlivými ambulancemi a dokončení diagnostiky na jednom místě. Diagnostice poslouží soustava nových přístrojů k rychlému rozboru krevních vzorků či ultrazvukový přístroj s možností jeho využití přímo u lůžka pacienta.

„Na oddělení urgentního příjmu bude také umožněn krátkodobý pobyt pacientů s méně závažnými onemocněními. Vzhledem k tomu, že ambulantní provoz představuje nejproblematičtější část léčebného provozu, budeme vždy klást důraz na to, aby u akutně nemocných pacientů přišla péče k pacientovi, nikoliv obráceně. Nově zřízený provoz tuto vizi v každém ohledu naplňuje,“ doplnil ředitel nemocnice Janovský.

Na provozu urgentního příjmu se bude aktivně podílet záchranná služba. „Toto je vzorový příklad spolupráce záchranné služby a nemocnice nejen v Jihočeském kraji, ale v celé ČR. Ošetření našich pacientů bude rychlejší. Jednoznačně se zde prolíná přednemocniční a následná nemocniční péče,“ zdůraznil ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Marek Slabý.

Vznik nového akutního příjmu ocenili i zástupci města a zřizovatele nemocnice. „Nemocnice v Jindřichově Hradci je klíčovým zdravotnickým zařízením na východě našeho regionu. Kraj ji tedy věnuje stejnou pozornost jako dalším sedmi nemocnicím v kraji,“ uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Mám velkou radost, že se tento pilotní projekt podařilo uvést do života. Jeho realizace má obrovský význam pro zlepšení péče o akutní pacienty a současně šetří náklady na zdravotní péči,“ dodal starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka.

Urgentni_prijem

IMG 8311

IMG 8311

 
IMG 8315

IMG 8315

 
IMG 8313

IMG 8313

 
IMG 8319

IMG 8319

 
IMG 8312

IMG 8312

 
IMG 8324

IMG 8324

 
IMG 8326

IMG 8326

 
IMG 8322

IMG 8322

 
IMG 8325

IMG 8325

 
 
Vytvořeno 16.4.2014 13:13:58 - aktualizováno 16.4.2014 13:21:20 | přečteno 3673x | Ing. Karolína Bartošková
load