1234

Jindřichův Hradec oslavil 25. výročí partnerství s Neckargemündem

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Uplynulý víkend strávila v našem městě šestnáctičlenná delegace z německého partnerského města Neckargemünd. Ještě v pátek večer se delegace v čele se starostou Neckargemündu Frankem Volkem zúčastnila slavnostního udílení cen starosty města, hlavní program je ale čekal až v sobotu. Dopoledne proběhlo v obřadní síni Staré radnice oficiální přijetí. Letos totiž uplynulo přesně pětadvacet let od vzniku partnerství obou měst.

"Smlouva o partnerství byla signována nejprve v létě roku 1996 v Neckargemündu a na podzim téhož roku zde v Jindřichově Hradci, v těchto prostorách. Nejednalo se o krok, který by byl učiněn na základě nějaké externí pobídky, či náhlého podnětu. Kontakty mezi obyvateli našich měst probíhaly už od raných porevolučních let, od roku 1990. Jejich hybateli byla zejména gymnázia, resp. pedagogové, jež organizovali pravidelné výměny svých žáků. Jednalo se o výměnné pobyty v tom nejlepším možném pojetí, kdy mladí lidé bydlí v rodinách svých hostitelů z partnerské školy. Takto koncipované výměnné pobyty kladou velké nároky na organizátory obou partnerských stran, což zároveň přispívá k jejich vzájemnému, často přátelskému, osobnímu sblížení," přiblížil vznik i smysl partnerství starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák. 

Starosta Neckargemündu Frank Volk přirovnal spolupráci měst k mostu, jehož pilíře tvoří zejména vzdělávací instituce, jako jsou gymnázia a umělecké školy z obou měst: "Je to mnoho malých setkání a výměn, které naplňují naše partnerství životem. Především jsou to výměnné pobyty gymnázií, které se od roku 1990 vyvinuly v pevný pilíř partnerství. Zejména mladí lidé mají k sobě nejsnazší přístup, nejsou zatíženi minulostí a stanou se tak v budoucnu kosmopolitními dospělými. Jsme velmi vděčni, že odpovědní v zastupitelstvech obou měst, ředitelé škol a učitelé i rodiče, výměnu pravidelně umožňují. Vedení školy a pedagogický sbor jsou již přes 30 let hybnou silou propojení našich dvou měst."

Po skončení projevů obou starostů, si zástupci měst předali dárky a došlo také k podpisu pamětních listů a všichni přítomní se také podepsali do Pamětní knihy. Během oficiálního přijetí promluvil i tehdejší starosta Jindřichova Hradce Petr Hudler, který stál u zrodu partnerství měst. Pomyslnou tečku za oficiálním přijetím delegace udělalo společné hudební vystoupení žáků uměleckých škol z Jindřichova Hradce a Neckargemündu. 

Návštěva delegace pokračovala prohlídkou výstavního domu Stará radnice, komentovanou prohlídkou města, nechyběla ani prohlídka gotického křídla zámku, návštěva Krýzových jesliček a večer se delegace zúčastnila koncertu Pěveckého sboru Smetana v kapli sv. Maří Magdaleny. Uzavřením návštěvy byla slavnostní večeře v restauraci Zlatá Husa a neformální posezení. 

Oslavy 25. výročí partnerství s Neckargemündem

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

Slavnostní přijetí delegace z Neckargemündu

 
 
Vytvořeno 25.10.2021 15:23:40 | přečteno 282x | eliska.cermakova
load