1234

KONCERT JOSEF SUK ENSEMBLE V RÁMCI KRUHU PŘÁTEL HUDBY

Josef Suk Ensemble

Kulturní dům Střelnice vás zve na koncert komorního souboru "Josef Suk Ensemble", který se bude konat ve čtvrtek 22. května od 19.00 hodin v kapli sv. Maří Magdaleny v rámci abonentních koncertů Kruhu přátel hudby.

Členy komorního souboru „Josef Suk Ensemble“ jsou umělci, kteří měli vzácné privilegium spolupracovat s tímto výjimečným českým houslistou na pódiích a v natáčecích studiích v České republice i v zahraničí. Iniciátorem založení souboru byl Jan Adamus, přední český hobojista a dirigent. S Josefem Sukem se podílel např. na interpretaci Bachova a Vivaldiho Dvojkoncertu pro housle a hoboj. Vrcholem jejich spolupráce byla nahrávka „Barokní houslové a hobojové koncerty“ pro firmu Supraphon. Rovněž klavíristka Květa Novotná často doprovázela Josefa Suka na recitálech v České republice a v Rakousku, mj. na Salzburském hudebním festivalu. Tito tři umělci účinkovali společně i v triu na koncertech v České republice a v německy mluvících zemích. Také smyčcová část souboru se umělecky vyvíjela pod vlivem osobnosti Josefa Suka, jeho interpretačního mistrovství, daného také rodovou tradicí - dědečkem houslisty byl žák a zeť Antonína Dvořáka, skladatel Josef Suk. Kouzlo osobního kontaktu  s  Josefem Sukem při společné práci na vytváření interpretace a tónové kultury, jež byla mistrovou, ve světě nejvíce uznávanou kvalitou, je předpokladem, že umělci sdružení v tomto souboru budou přímými pokračovateli specifické sukovské strhující muzikality. Jejich vynikající sólové kvality jim dávají široký repertoárový prostor pro interpretaci sólových a komorních skladeb od tria až po malý komorní orchestr. Jedná se především o skladby českého baroka, Mozartovy serenády, divertimenta, barokní dvojkoncerty, Sukovy a Dvořákovy komorní skladby.

Účinkují: Jan Adamus – hoboj, Bohuslav Matoušek  – housle, Josef Kekula - housle, Zbyněk Paďourek – viola, Jitka Vlašánková – violoncello.

PROGRAM:

„Předskokánci“ – ZUŠ J. Hradec:

Eliška Krafková – housle – Oskar Rieding: Koncert G dur 1. věta

Lenka Weinerová, Marie Machulová – houslové duo 

J. S. Bach: Koncert pro 2 housle d moll 1. věta Vivace

Klavírní doprovod Aleš Paichl


W. A. Mozart 1756 - 1791

Kvartet F-dur pro hoboj, housle, violu a violoncello KV  370

Allegro – Adagio – Allegro

Antonín Dvořák  1841 - 1904

Smyčcový kvartet č. 12 F-dur op. 96 (Americký)

1. Allegro ma non troppo

2. Lento

3. Molto vivace

4. Finale. Vivace ma non toppo

-------------------------přestávka……………………………

W. A. Mozart 1756 - 1791

Adagio pro anglický roh a smyčce

Joseph Haydn  1732 - 1909

Smyčcový kvartet D dur „Skřivánčí“ op. 64

1. Allegro moderato

2. Adagio cantabile

3. Menuetto, Allegreto

4. Finale, Vivace
Vytvořeno 21.5.2014 13:08:42 - aktualizováno 21.5.2014 13:11:08 | přečteno 1181x | ivana.bacakova
load