1234

Město vydalo nový tržní řád

P6173311

Na základě návrhů na změnu dosud platného tržního řádu města Jindřichův Hradec rada města schválila nařízení města Jindřichův Hradec č. 2/2014, kterým se vydává nový tržní řád.

V zájmu rozšíření provozní doby předzahrádek zejména v letní sezóně došlo v novém tržním řádu ke změně bodu 2. ČL. VII spočívající v povolení provozování předzahrádek v období letních prázdnin do 24:00 hodin, ve zbývajících měsících roku do 22:00 hodin a v pátek a v sobotu do 23:00 hodin. Předzahrádky zůstávají pro provozovatele zdarma v době letní sezóny od 1. dubna do 31. října.

Tímto předpisem se počet restauračních předzahrádek zvýšil o tři na rovných padesát. Nově budou předzahrádky na náměstí Míru před objektem č. p. 138/I (Langrův dům), Na Příkopech 188/II (Restaurace U Papoušků) a na sídlišti Vajgar před objektem č. p. 1009/III (Restaurace Sparta).

Nové nařízení rozšiřuje prodávaný sortiment na tržních místech na Masarykově náměstí „Pod kaštany“ o uzeniny, mléčné a pekařské výrobky, houby. V této souvislosti je také navýšený počet prodejních míst ze dvou na čtyři. Na Jiráskově předměstí (parc. č. 3694/5 u Zahradního centra) bude na stávajícím prodejním místě sortiment rozšířený o rychlé občerstvení.

Počet tržních míst se snižuje o jedno místo – sídl. Vajgar „zastávka“ - a to z důvodu kolize s nájemní smlouvou.


Nové znění Čl. 2

Doba prodeje a poskytování služeb na místech pro prodej zboží a poskytování služeb

1. Tržní místa mohou být provozována po celý rok, a to v době od 6:00 do 20:00 hodin.

2. Není-li stanoveno v rozhodnutí nebo povolení jinak, mohou být restaurační předzahrádky

v průběhu roku provozovány v uvedených časech, přičemž do doby provozování se

započítává i doba nezbytného úklidu:

· v období od 1. července do 31. srpna

o ulice Panská - od 10:00 do 24:00 hodin

o ostatní části města - od 7:00 do 24:00 hodin

· v období od 1. září do 30. června

o ulice Panská - neděle až čtvrtek od 10:00 do 22:00 hodin

- pátek a sobota od 10:00 do 23:00 hodin

o ostatní části města - neděle až čtvrtek od 7:00 do 22:00 hodin

- pátek a sobota od 10:00 do 23:00 hodin

V období od 1. listopadu do 31. března je zábor veřejného prostranství pod restauračními předzahrádkami zpoplatněn podle obecně závazné vyhlášky města Jindřichův Hradec, o místních poplatcích, v platném znění.


ikona souboruNOVÝ TRŽNÍ ŘÁD

Vytvořeno 21.3.2014 11:26:56 | přečteno 1338x | Ing. Karolína Bartošková
load