1234

Městská knihovna zve na lednové akce

Městská knihovna

Městská knihovna Jindřichův Hradec vás zve na přednášky, výstavy a jiné akce konané v lednu 2014.

Jiří Lehejček: ISLAND
(14.1.2014 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Jirka Lehejček strávil díky poskytnutému grantu na Islandu více než 5 měsíců, během nichž kromě studia v Reykjavíku - nejsevernějším hlavním městě světa - cestoval po ostrově uprostřed Atlantiku dohromady více než 60 dní. Podíváme se k bublající lávě, horkým řekám, na ledovce, do horských výšin, k nesčetným vodopádům, ale i do drsného islandského vnitrozemí, které je považováno za poslední divočinu v Evropě. Proběhne krátký výlet do tajů islandské kuchyně a budete seznámeni s běžným životem Islanďanů.

Renata Porion Siberová: DUCHOVNÍ ŠKOLA
(15.1.2014 – 17:00 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Pravidelná setkání s regresní terapeutkou jsou určena všem, kteří hledají cestu k sobě, k vnitřnímu míru anebo jen cítí, že se odchýlili od své životní cesty směřující k naplnění a radosti.

Libor Drahoňovský: ÍRÁNEM NA VLASTNÍ PĚST
(16.1.2014 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Írán, dříve nazývaný Persie, je kolébkou dávných civilizací a zemí bohatou na architektonické pamětihodnosti. Putovali tudy třeba Alexandr Makedonský nebo kupci po Hedvábné stezce… tentokrát o své cestě povypráví Libor Drahoňovský a seznámí nás s životní úrovní tamního obyvatelstva, místními zvyklostmi, náboženstvím nebo třeba íránskou hudbou.

Petra Sehnalová: GRAFOTERAPIE ANEB RUKOPISEM K ROZVOJI OSOBNOSTI
(21.1.2014 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Grafoterapie vychází z hypotézy, že cílená a odborně vedená a trénovaná změna osobního rukopisu vede k žádoucím změnám v prožívání i chování, psychiky a osobnosti. Metoda vznikla na konci 20 století a její autorkou je paní Mary Dawn Gladson.

Jiří Koun: BIBLICKÉ DĚJINY XIV
(28.1.2014 – 16:30 hod., poslechový sál MěK J. Hradec)

Přednáška z cyklu "Biblické dějiny" je určena všem, kteří mají rádi dějiny a zvláště ty, které jsou psány Biblí.

Pro děti:

V úterý 7.1.2014 od 16.00 hod. zveme malé posluchače do dětského oddělení (centrální pracoviště) na další VEŘEJNÉ ČTENÍ.

Výstavy:

OHROŽENÉ DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ
(leden 2013 – únor 2013, chodba I. patra MěK J. Hradec)

Obchod se živou přírodou je jedním z nejlukrativnějších „kšeftů“ dnešní doby a obchodování s ní je druhou nejvážnější příčinou ubývání druhů rostlin a živočichů na naší planetě, hned za ničením jejich přirozeného prostředí. Aby se nadměrnému mezinárodnímu obchodu zabránilo, byla v roce 1973 ve Washingtonu podepsána Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijích živočichů a planě rostoucích rostlin. Součástí putovní výstavy je jeden úvodní panel s představením Úmluvy a 19 fotografií ohrožených druhů s krátkým komentářem.

JAROSLAV VRCHLICKÝ
(leden 2013 – únor 2013, chodba I. patra MěK J. Hradec)

Výstava představuje na patnácti plakátech Jaroslava Vrchlického jako mnohostranně orientovaného člověka. Připomíná ho jako básníka, dramatika, prozaika i překladatele.
Výstava je připravena ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Literárním archivem Památníku národního písemnictví a Literární akademií - Soukromou vysokou školou Josefa Škvoreckého.

KNIHY A KNIHOVNY V DOBÁCH RUDOLFA II.
(leden 2013 – únor 2013, suterén MěK J. Hradec)

Knihovědné oddělení Knihovny AV ČR připravilo výstavu, která nás zavede do dob 16. a 17. století. Přijďte odhalit cenné historické sbírky, které po staletí ukrývala rožmberská knihovna, jež se vyrovnala nejrozsáhlejším renesančním knihovnám ve střední Evropě. Knihovna byla dokonce opatřena čtyřsvazkovým katalogem, který sepsal rožmberský knihovník, archivář a historik Václav Březan.

Vytvořeno 6.1.2014 10:22:25 | přečteno 1332x | Ing. Karolína Bartošková
load