1234

Mezinárodní den rodin si Jindřichův Hradec připomene hudbou

Koncert - Ústřední hudba armády ČR

Město Jindřichův Hradec vás zve na koncert Ústřední hudby armády České republiky na III. nádvoří Státního hradu a zámku v pátek 16. 5. 2014 v 18.00 hodin. 

Ústřední hudba AČR je vrcholovým reprezentativním vojenským hudebním tělesem určeným k propagaci a reprezentaci dobrého jména Armády České republiky na veřejnosti, jakož i k prezentaci české kultury v oblasti koncertní dechové hudby jak na celém území České republiky, tak zejména v zahraničí. Vedle koncertní činnosti, účasti na prestižních evropských a světových přehlídkách a festivalech vojenských hudeb zabezpečuje v rámci své služební činnosti orchestr Ústřední hudby též  protokolární aktivity na úrovni prezidenta republiky, vlády a resortu MO, včetně všech vojenských akcí v určeném teritoriu hlavního města Prahy, resp. České republiky.

Orchestr byl založen v roce 1950 jako reprezentační těleso v oboru dechové hudby. Tehdy vznikl soubor, který tvořily tři skupiny o menším počtu hudebníků. Ti se mohli podle potřeby spojovat a vytvářet tak společně velký dechový orchestr.

Svou prestiž jednoho z nejlepších světových dechových orchestrů si ÚH AČR mnohokrát obhájila v přímé konfrontaci se zahraničními vojenskými orchestry na domácích a zahraničních festivalech a přehlídkách. Mezi nejprestižnější patřila zejména účast na festivalech v Norfolku (USA 2009), Qubecku (Kanada 2006), v Oslo (Norsko 1999 a 2012) nebo Stockholmu (2006). Mimo to hudba často vystupovala v  SRN, Velké Británii, Rakousku, Polsku, Francii, Belgii, Nizozemsku, Švýcarsku, Maďarsku aj. 

Orchestr spolupracuje s předními současnými skladateli a dirigenty. V mnoha případech vzájemná spolupráce vyvrcholila vznikem originálního projektu (jako např. nahrávka Slovanských tanců A. Dvořáka, resp. Janáčkovi Symfoniety a Lašských tanců s Vladimírem Válkem) či  novinek, které orchestr uváděl v premiérách. Bohatý notový archiv se stal zdrojem pomoci mnoha amatérským dechovým orchestrům. Trvalý zájem hudebníků o zvyšování odborného vzdělání byl vždy předpokladem růstu uměleckých kvalit jak jednotlivých sólistů, tak celého hudebního tělesa.

Koncert dirigují: pplk. Jaroslav Šíp, kpt. Josef Kučera

Vokální sólisté: Zora Jandová, Karolína Žmolíková, Vladimíra Patáková, Josef Laufer

Slovem provází Václav Žmolík

Vytvořeno 14.5.2014 9:00:46 | přečteno 1218x | ivana.bacakova
load