1234

Na městském úřadě můžete využít takzvané Milostivé léto a zbavit se dluhů za místní poplatky

Milostive leto penize

V souvislosti se zákonem o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, tzv. daňové milostivé léto, který nabyl účinnosti dne 1. července 2023, schválilo zastupitelstvo města využití daňového milostivého léta pro místní poplatky města. Jedná se o místní poplatek za komunální odpad, místní poplatek ze psů, místní poplatek za užívání veřejného prostranství a místní poplatek z pobytu.

Daňové milostivé léto umožňuje:

  • odpustit příslušenství místního poplatku (tj. zvýšení místního poplatku a exekuční náklady)
  • zánik drobných nedoplatků na místních poplatcích (tj. do výše 200 Kč).


1. Odpuštění příslušenství místního poplatku (na žádost poplatníka)

 - je určeno výlučně pro fyzické osoby, které od 01. 07. do 30. 11. 2023 požádají o odpuštění příslušenství poplatku
 - nedoplatky na poplatku a na příslušenství vznikly do 30.09.2022, to znamená, že náhradní den splatnosti stanovený platebním výměrem musí nastat do 30.09.2022

  • ke dni podání žádosti nebylo příslušenství, o jehož odpuštění dlužník žádá, zaplaceno
  • nedoplatek na poplatku byl zaplacen do 30.11.2023.

    2. Zánik drobných nedoplatků na místním poplatku (bez žádosti poplatníka)

 - je určen pro fyzické i právnické osoby
 - týká se poplatku i jeho příslušenství, pokud:

a) vznikly do 30. 09. 2022
b) každý jednotlivý nedoplatek je menší než 200 Kč
c) v součtu nedoplatky nepřesahují 1 000 Kč.

V Jindřichově Hradci se daňové milostivé léto týká 990 poplatníků a město by mohlo odpustit celkově zhruba 800.000 Kč a umožnit zánik drobných nedoplatků v celkové výši zhruba 41.000 Kč.


Vytvořeno 13.9.2023 10:50:54 | přečteno 378x | Ing. Karolína Bartošková
load