1234

Náměstí Míru bude pro letošní rok upraveno pouze provizorně

DSC 0740

Na základě usnesení zastupitelstva města bylo vyzváno šest projekčních kanceláří k předložení studie návrhu úprav náměstí Míru. Předmětem studie mělo být řešení mobiliáře, zeleně, veřejného osvětlení a drobných stavebních úprav souvisejících s nově vzniklou pěší zónou na náměstí.  

Základním podkladem byla schválená situace dopravního řešení pěší zóny a parkovacích ploch. Návrhy byly podané anonymně a pro jejich posouzení byla jmenovaná pracovní skupina, jejíž jednání proběhlo 15. června 2016. Pracovní skupina konstatovala za prvé, že v žádném z návrhů není zcela respektováno schválené dopravní řešení, každý návrh toto řešení ve větším nebo menším rozsahu upravuje a za druhé, že většina návrhů je zpracována povrchně a nepřináší žádné přijatelné řešení plochy náměstí.

Z těchto důvodů pracovní skupina nedoporučila žádný z návrhů předložit k veřejnému projednání a k realizaci a pro další postup doporučila oslovit další projekční kanceláře a v zadání zdůraznit požadavek dodržení schváleného dopravního řešení. Rada města tyto návrhy akceptovala a schválila také doporučení pracovní skupiny pro letošní rok provést provizorní úpravu náměstí. 

V současné době již máte možnost na náměstí vidět nové okrasné květináče s vysázenými letničkami. 

Vytvořeno 30.6.2016 14:09:56 | přečteno 1065x | Ing. Karolína Bartošková
load