1234

Nejčastěji kladené dotazy ke zveřejněným návrhům úprav náměstí Míru

Nám. Míru

Vzhledem k tomu, že se od zveřejnění návrhů úprav náměstí Míru sešlo mnoho dotazů k návrhům a samotné soutěži, vybrali jsme ty nejčastější a v tomto článku si můžete přečíst odpovědi.

Na základě čeho město oslovilo právě tyto projektanty? Kdo přesně projektanty vyzýval? Je výběr pro hlasování anonymní nebo ne?

Na základě rozhodnutí Rady města Jindřichův Hradec bylo vyzváno 10 projekčních společností, předloženo bylo 5 studií. Osloveny byly místní projektové kanceláře a náhodně vybrané subjekty z celé ČR. Těmto projektantům byla zaslána poptávka na zpracování studie v určitém finančním limitu, výzvu zasílal odbor rozvoje MěÚ. Studie byly podány anonymně s identifikací autora v samostatné uzavřené obálce. Jedním z výkresů návrhu č. 5 je mj. situace schváleného dopravního řešení, která byla součástí zadání, na této situaci je identifikace zpracovatele dopravního řešení, nejedná se tedy o autora návrhu.

Kdo vybíral finální 2 projekty?

Výběr studií ke zveřejnění navrhla pracovní skupina jmenovaná pro tento účel radou města ve složení:

Ing. Bohumil Komínek, místostarosta města
Ing. Zbyněk Heřman, vedoucí odboru dopravy
Ing. Petra Vozábalová, vedoucí oddělení územního plánování
PhDr. Milan Bureš, vedoucí oddělení památkové péče
Ing. Hana Novotná – Národní památkový ústav
Petra Šelepová, ochrana přírody
Kateřina Svobodová, oddělení právní a organizátor kulturních a společenských akcí
Vladimír Krampera, vedoucí odboru rozvoje
Milada Petrů – ředitelka Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory

Následně Rada města Jindřichův Hradec dne 18. ledna 2017 projednala a schválila předložení návrhů úprav náměstí Míru (označených č. 3 a č. 5) ke zveřejnění na dobu 15 dnů na webu města a v tiskové formě ve výloze informačního střediska v Panské ulici.

Proč je navrhovaná zeleň v květináčích?

Co se týče zeleně, tak ta je navržena v kontejnerech z toho důvodu, že převážná část podloží náměstí je skalnatá, kde stromy nerostou, což je zřejmé ze stavu stávajících 6 stromů, které jsou cca 20 let staré.

Jsou všechny návrhy přístupné veřejnosti?

Návrhy kromě 2 vybraných nejsou přístupné veřejnosti, jednání pracovní skupiny bylo neveřejné a zápisy byly předloženy k jednání rady města.

Proč se neřeší náměstí komplexně, ale vybírá se pouze mobiliář?

Zadání pro zpracování studií neomezovalo návrhy pouze na mobiliář, limitujícím bylo pouze dopravní řešení schválené v roce 2015, zpracované návrhy neřeší pouze mobiliář, ale např. i veřejné osvětlení. Jedná se o centrum městské památkové rezervace, tudíž zde nejsou možné rozsáhlé stavební a celkové úpravy.

Proč nebyla uspořádaná architektonická soutěž?

Samozřejmě je možné uspořádat i veřejnou soutěž o návrh („architektonická soutěž“), která ovšem podléhá kuratele České komory architektů, která musí schválit zadávací podmínky, složení poroty, do které nominuje své zástupce („nezávislé“), dále navrhuje výši odměn pro autory atd., z čehož vyplývá, že v tomto případě o výsledku rozhodují účastníci, kteří nemají žádný vztah k městu (a nechají si dobře svou činnost zaplatit), takže ve výsledku může zadavatel soutěže vynaložit nemalé prostředky s výsledkem, že porotou vybrané návrhy nemusí zadavateli vyhovovat. V případě oslovení projekčních kanceláří, tak jak to udělalo město Jindřichův Hradec, mohou svůj názor hlasováním vyjádřit také občané a návštěvníci města.

Vytvořeno 25.1.2017 11:33:50 - aktualizováno 25.1.2017 11:41:20 | přečteno 4825x | Ing. Karolína Bartošková
load