1234

Noc kostelů v Jindřichově Hradci

Magdaléna Švrčková

Také letošní rok, v pátek 23. května 2014, se bude konat Noc kostelů. Návštěvníci budou moci při této příležitosti poznávat a obdivovat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které jsou výrazem jak minulosti, tak i živé přítomnosti.

 I v Jindřichohradeckých kostelích a modlitebnách bude připraven bohatý kulturně-duchovní program.  Nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky, workshopy bude možnost nahlédnout do tajemství liturgie.

Letošním mottem Noci kostelů je verš 1, 14 z knihy Genesis (První kniha Mojžíšova): „Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“ Této myšlence bude přizpůsoben program v Jindřichově Hradci jak v kostele Nanebevzetí P. Marie (u 15. poledníku), kostele sv. Kateřiny (u Spořitelny), tak i v Evangelickém kostele (v parku u sv. Jakuba) nebo Husově sboru (v Kostelní ulici).

Dětský program Noci kostelů bude v pátek 23. května zahájen v 18,00 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie hudební procházkou liturgickým rokem s výstavkou dětské duchovní literatury, program zajišťuje spolek Hippolyt. Program pro děti „Vy jste světlo světa…“ bude dále pokračovat od 19,30 hod. do 20,30 hod. v Evangelickém kostele vyráběním lampiónů. Děti a rodiče budou moci se svými „světly“ projít parkem a naplnit tak myšlenku „…to světlo ve tmě svítí“ až ke kostelu sv. Kateřiny, kde bude program pro děti zakončen zvoněním kostelních zvonů a „předáváním“ světla.

Pro návštěvníky je také připravena široká paleta přednášek a komentovaných prohlídek kostelů.

Od 18,00 hod. v Evangelickém kostele bude možno vyslechnout povídání Davida Balcara o světle (a tmě) v Bibli i v životě či v kostele Nanebevzetí P. Marie od 19,00 hod. zažít komentovanou prohlídku s Petrem Šulcem. Na témže místě od stejného lektora zazní od 21,30 hod. přednáška o historii místních kostelů. V kostele sv. Kateřiny bude provádět akolyta Miroslav Matoušek. Nabídku přednášek doplní i slova P. Jiřího Špiříka v kostele sv. Kateřiny od 20,30 hod. na téma „Rodina a vztahy - s dovolením, děkuji, promiň“.

V Evangelickém kostele se budou odehrávat komentované prohlídky kostela a varhan v těchto časech - 18,30, 20,30, 22,30 a ve 23,30 hod. Během celého večera bude zajištěno i občerstvení.

Od 22,00 hod. bude v tomto kostele Kateřina Ježková vyprávět o vzácném výtisku Bible kralické.

Film o Jednotě bratrské a Bibli kralické s názvem Pod ochranou Žerotínů bude ke zhlédnutí od 21,00 hod. v Evangelickém kostele.

Krásu tónů varhan si budou moci návštěvníci poslechnout v kostele Nanebevzetí P. Marie od 20,00 hod. v podání Petra Mottla a od 22,00 hod. v podání Jaroslava Kosíka. Varhany v kostele sv. Kateřiny se rozeznějí ve 21,30 hod. díky Tomáši Petrů. Inspirující biblická čtení Jaroslava Hojného proložená varhanní hudbou v podání Aleše Paichla budou zaznívat od 23,00 hod. v Evangelickém kostele.

Duchovní hudbu si budou moci návštěvníci vychutnat v kostele Nanebevzetí P. Marie od 20,30 hod. v podání Chrámového sboru A. Michny z Otradovic pod vedením Tomáše Petrů.

Husův sbor v Kostelní ulici nabízí od 18,00 do 22,00 hod. prohlídku sboru i farního domu. Modlitební chvilku povede od 18, 30 hod. farářka Jana Valsová.

Ztišení na závěr Noci kostelů se uskuteční přesně o půlnoci v Evangelickém kostele modlitbou Taizé.

Pořadatelé Noci kostelů v Jindřichově Hradci si vás dovolují srdečně pozvat do „světlem rozzářených“ kostelních interiérů, kde si svůj program najdou jak dětští návštěvníci, tak dospělí, ale i k možnosti spočinutí, k zavzpomínání na své blízké či k tichému zastavení a vnímání toho, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.  

ikona souboruNoc_kostelu_2014

Vytvořeno 5.5.2014 7:06:30 | přečteno 1531x | Ing. Karolína Bartošková
load