1234

Poplatek za odpad v roce 2022: dojde ke změnám u právnických osob a v osvobození

popelnice

V důsledku legislativních změn zákona o místních poplatcích bude v Jindřichově Hradci od 1. 1. 2022 vyhláškou zaveden místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který nahradí původní místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Hlavní změny se týkají právnických osob vlastnících nemovitou věc a také osvobození:

Poplatník: Poplatek za „komunální odpad“ mají povinnost platit fyzické osoby přihlášené* v Jindřichově Hradci a také vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená* žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města. Dosud se poplatek týkal pouze vlastníků - fyzických osob, nově se bude poplatková povinnost vztahovat i na vlastníky- právnické osoby, podílové fondy atd.

Osvobození: Nově se osvobození bude týkat fyzických osob přihlášených* v J. Hradci, které mají bydliště v jiné obci, ve které jsou zároveň poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Pro upřesnění: Bydlištěm není místo, kde má osoba trvalý pobyt, ale kde se osoba zdržuje s úmyslem žít tam trvale. Zároveň musí mít daná obec vyhláškou zavedený výše uvedený druhý poplatek za komunální odpad, který se platí podle hmotnosti, objemu nebo kapacity. Tato osoba musí nárok na osvobození včas oznámit a doložit, že v této obci plní poplatkovou povinnost. Důvodem osvobození není např. situace, kdy se fyzická osoba po většinu roku zdržuje v jiné obci, neboť v ní vlastní rekreační objekt.

Osoby, které jsou přihlášené* ve městě J. Hradec a zároveň jsou zde vlastníky nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená* žádná fyzická osoba, budou osvobozeny od poplatku pouze za jednu nemovitou věc.

Poplatkovým obdobím i nadále zůstane kalendářní rok. Poplatek za r. 2022 ve výši 500 Kč za poplatníka přihlášeného* v J. Hradci bude splatný do 31. 5. 2022 a poplatek ve výši 500 Kč za každou nemovitou věc bude pro vlastníky nemovité věci splatný do 30. 9. 2022.

Údaje, které poplatníci nahlásili u původního poplatku, nemusí k novému poplatku znovu hlásit. Variabilní symboly se také nemění.

*osoby s trvalým pobytem a také cizinci s jiným druhem pobytu

V případě, že si nejste jistí, zda se poplatková povinnost, případně osvobození bude týkat i Vás, můžete kontaktovat pracovnice oddělení místních poplatků.

Celé znění vyhlášky včetně dalších druhů osvobození naleznete na stránkách města  zde.

 


Vytvořeno 28.12.2021 0:29:14 | přečteno 2481x | eliska.cermakova
load