1234

Přemístění nádob na směsný a komunální odpad

Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec ve spolupráci s Policií ČR provedlo kontrolu všech míst, na kterých jsou umístěny nádoby o objemu 240 l a kontejnery 1 100 l na směsný a separovaný odpad.

Výsledkem by mělo být zajistit do budoucna stání těchto nádob pouze na pozemcích města Jindřichův Hradec, ve stáních k tomu určených tak, aby bylo zabráno co nejméně parkovacích míst a tak aby při nepřízni počasí nezpůsobovaly poškození ostatního majetku. Převážná většina nádob je umístěna vhodně, u ostatních bude náprava sjednaná ve spolupráci s odborem rozvoje.

Postupně tedy občané zjistí, že některé nádoby mají jiné stanoviště, nově stojí na hraně chodníku tak, aby nebránily pohybu nevidomých a kočárkům při chůzi. Okolo zdí jsou z důvodu lepšího rozhledu dále od křižovatek nebo byly nahrazeny nádobami o větším objemu a pod.

Nádoby jsou v majetku města Jindřichův Hradec a jsou umístěny na jeho pozemcích, proto žádáme občany, aby nádoby nechali stát na místech, na která je přemístí společnost AVE. Svévolným přemístěním se občané vystavují nebezpečí finančního postihu za užívání veřejného prostranství bez povolení o zvláštním užívání.

Podstatou tohoto problému je to, že v lokalitách rodinných domků a bytových domů ze sedmdesátých let jsou městské pozemky pouze chodníky a silnice. V případě nekázně se svévolným přemisťováním nádob občany budeme nuceni nádoby přesunout na vhodná a většinou vzdálenější místa, na kterých se vybudují nová stání. Převážná většina občanů chápe, že nádoby musí někde stát a být viditelné, protože neslouží jenom pro dané místo, ale i pro návštěvníky našeho města. V této souvislosti připomínáme občanům povinnost danou jim obecně závaznou vyhláškou č. 3/2008, a to možnost umístit nádobu na směsný komunální odpad (mimo nádob na trvalých stanovištích) na veřejné prostranství bez povolení pouze v den svozu a její vrácení zpět na svůj pozemek co nejdříve po svozu. Malé popelnice takto trvale špatně stojící mohou být odcizeny, město je nemusí občanům nově dodat a mohou být kontaktováni městskou policií.

Děkujeme všem, kteří mají snahu nakládat s odpady dle zákonů a tím šetří náklady na tuto oblast.

Za odbor SMM, František Bulíček

Vytvořeno 30.4.2014 18:48:12 | přečteno 1305x | Ing. Karolína Bartošková
load