1234

Stavební úpravy chodníku a přechodu pro chodce Nábřeží L. Stehny

IMG 8172

Dne 4.6.2014 budou zahájeny práce na stavebních úpravách chodníků a přechodu pro chodce na Nábřeží L. Stehny v Jindřichově Hradci. 

Nově budou chodníky provedeny s povrchem z kamenné dlažby, přechod pro chodce bude proveden s novým bezpečnostním ostrůvkem a osvětlením, podél nábřežní komunikace vznikne parkovací pruh pro 13 vozidel včetně vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP. V rámci této akce dojde k pokácení pěti borovic, které po dokončení budou nahrazeny novou výsadbou dřevin.

Současně s těmito úpravami chodníků probíhají sadové úpravy na okolní ploše památníku letců, který se nachází v blízkosti křižovatky ulic Růžová a Nábřeží L. Stehny. Zde dojde k výsadbě nových stromů, keřů a trvalek, včetně úpravy travnaté plochy a instalace drobných kamenných architektonických prvků a mobiliáře. 

Plánovaný termín dokončení stavebních prací je stanoven na 16.7.2014

Vytvořeno 4.6.2014 10:39:34 | přečteno 1302x | Vladislav Sochna
load