1234

Tisková zpráva z rady města 11. října 2021

Husovy sady

Odborníci zpracují plán péče a návrh nových výsadeb v Husových sadech.  Služby města pořídí nové pohřební vozidlo a malotraktor s nástavbou na zimní údržbu.  Dotace podpoří pořádání koncertů v KC Jitka.  Rada města přidělila dotace na pořádání sportovních akcí. To jsou některá z témat, která řešili městští radní na svém posledním jednání. Podrobnosti si přečtěte v tiskové zprávě.

Odborníci zpracují plán péče a návrh nových výsadeb v Husových sadech

V návaznosti na usnesení zastupitelstva města ze dne 29. září 2021, kterým byl schválen návrh na revitalizaci Husových sadů formou zpracování návrhu „plánu péče“ o stávající stromy a prověření umístění možných dosadeb za nutné spolupráce arboristy a zahradního architekta, schválila rada města návrh zadání veřejné zakázky na pořízení plánu. Týká se to celé části Husových sadů od ulice Kostelní po vyhlídku o celkové výměře přes 8 000 m2. K podání nabídky budou osloveni autorizovaní krajinářští architekti. Architekti současně s požadovanou cenovou budou vyzváni k zaslání portfolia referenčních prací a popisem profesního přístupu. Podmínkou pro zpracování bude spolupráce s arboristou, který má platnou certifikaci v programu ČCA – český certifikovaný arborista. Výsledkem by měl být plán péče o stávající stromy a navržené nové výsadby a rozdělení do etap.

Služby města pořídí nové pohřební vozidlo a malotraktor s nástavbou na zimní údržbu

Rada města schválila Službám města Jindřichův Hradec zadání veřejné zakázky na pořízení pohřebního vozidla firmě AR SERVIS s.r.o. za cenu 894 tis. Kč bez DPH. Dodávka Peugeot Expert s pohřební vestavbou nahradí vozidlo Volkswagen Transporter z roku 2003. Služby města na základě vypsané veřejné zakázky vybraly také dodavatele malotraktoru s nástavbou na zimní údržbu. Vůz Službám města dodá společnost MALCOM s.r.o. za 986 tis. Kč bez DPH. Malotraktor bude pořízen jako náhrada za vozidlo BELOS z roku 2004 a bude využíván celoročně při zimní údržbě i údržbě zeleně. Obě vozidla bude společnost financovat z vlastních prostředků.

Dotace podpoří pořádání koncertů v KC Jitka

Rada města schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města pro společnost JIHOLEN s.r.o. ve výši 50 000 Kč na podporu pořádání kulturního programu v období říjen, listopad a prosinec letošního roku v Kulturním centru Jitka. Společnost už žádala o dotaci pro rok 2021 loni na podzim. Žádosti ale nebylo vyhověno, protože byla formulována obecně a chybělo bližší účelové určení dotace - konkrétně na jaké kulturní pořady, koncerty by byla poskytovaná dotace určena. V aktuální žádosti už je uveden konkrétní program. Během podzimu tak v KC Jitka zahráli nebo zahrají Olympic, Lucie Bílá, Tři sestry, Pokáč nebo Slza. Přidělení dotace ještě musí schválit zastupitelstvo města.

Rada města přidělila dotace na pořádání sportovních akcí

Rada města schválila tři žádosti o dotace z dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2021 opatření č. 3 – Příspěvek na pořádání sportovních akcí. Prvním žadatelem je SKOK J. Hradec, který žádal o dotaci na pořádání Memoriálu Karla Koláře, který se uskutečnil dne 28. září 2021 na atletickém stadionu na sídlišti Vajgar. Memoriál Karla Koláře navazuje na pořádání podzimního atletického Jindřicháče. Akce se pořádá v tradičních atletických disciplínách jako jsou sprint, skok daleký, hod míčkem, vrh koulí a štafety. Rada města schválila dotaci 5 000 Kč na pořádání této akce. Spolek SKOK J. Hradec žádal o finanční příspěvek také na pořádání Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu, které se uskuteční ve dnech 16. – 17. října 2021 v Městské sportovní hale v Jindřichově Hradci. Akce se zúčastní cca 150 hráčů a hráček z celé ČR v mnoha případech bývalých reprezentantů a reprezentantek České republiky ve volejbalu. I na tuto akci rada města schválila dotaci ve výši 5 000 Kč. Třetí žádost podal spolek Vajgarská saň, a to na částečné pokrytí nákladů spojených s účastí posádek Vajgarské saně na Mistrovství ČR dračích lodí 2021, které se uskutečnilo ve dnech 18. – 19. září 2021 na umělém vodním kanále v Račicích. MČR se zúčastnily celkem 3 posádky Vajgarské saně, přičemž nejúspěšnější byly juniorské posádky, které získaly celkově 1 zlatou a 4 stříbrné medaile, ženská posádka získala 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili. Rada města schválila na tuto akci dotaci ve výši 25 000 Kč.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí


Vytvořeno 15.10.2021 13:58:42 | přečteno 463x | eliska.cermakova
load