1234

Tisková zpráva z rady města 17. 1. 2022

Václavská, stavba, silnice, chodník

Část peněz určených na opravu páteřní komunikace na sídlišti Vajgar by měla jít na rekonstrukci Václavské ulice. Rozpočtové opatření ještě musí schválit zastupitelstvo. Dětský tábor v Radíkově pro děti ze znevýhodněných rodin podpoří dotací kraj. Rada města schválila upravená Pravidla pro zadávání veřejných zakázek města. Podrobnosti a další témata z posledního jednání rady města najdete v tiskové zprávě.

Část peněz určených na opravu páteřní komunikace na sídlišti Vajgar by měla jít na rekonstrukci Václavské ulice. Rozpočtové opatření ještě musí schválit zastupitelstvo

V rozpočtu na letošní rok bylo na rekonstrukci Václavské ulice 4. etapa počítáno s částkou 19, 4 mil. Kč. Současně je v rozpočtu také položka oprava páteřní komunikace na sídlišti Vajgar a na tu je alokováno 26 mil. Kč. Částka na rekonstrukci Václavské ulice ale neodpovídá aktuálnímu vývoji cen ve stavebnictví, jde o částku kalkulovanou v loňském roce. Pro to, aby bylo možné letos rekonstrukci Václavské ulice dokončit až ke křižovatce s ulicí 28. října a doprojektovat zbytek silnice ke kruhovému objezdu u Penny Marketu, je potřeba rozpočet zvýšit, a to podle odhadu na 26, 4 mil. Kč. Rada města souhlasila s přesunem 7 mil. Kč z položky Vajgar na položku Václavská. Toto rozpočtové opatření ještě musí schválit zastupitelstvo. „Pokud zastupitelé budou pro, znamenalo by to, že letos dojde k doprojektování rekonstrukce Václavské ulice a také k samotné opravě silnice včetně kanalizace, sítí, veřejného osvětlení a chodníků, a to v úseku od křižovatky s ulicí Československých legií po křižovatku s ulicí 28. října. Pro akci Rekonstrukce páteřní komunikace na sídlišti Vajgar to bude znamenat, že se neopraví v celé délce tak, jak bylo původně plánováno, ale rekonstrukce se bude týkat úseku od okružní křižovatky u plaveckého bazénu směrem do sídliště Vajgar až po křižovatku u 4. ZŠ směrem do lokality Řečička,“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek.


Rada města schválila upravená Pravidla pro zadávání veřejných zakázek města

Revize Pravidel je vyvolána především změnou finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky, a to nařízením vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona pro zadávání veřejných zakázek. Nadlimitní veřejnou zakázkou na služby a dodávky je nově veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je vyšší nebo rovna částce 5 610 000 Kč bez DPH, nadlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je vyšší nebo rovna částce 140 448 000 Kč bez DPH. V Pravidlech byl také navýšen limit pro veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie (tzv. přímé zadání) z částky 200 tis. Kč na 500 tis. Kč bez DPH s tím, že v kompetenci vedoucího odboru/ředitele zůstává uzavření objednávky bez souhlasu nadřízené osoby do limitu 50 tis. Kč bez DPH.

Administraci spojenou se zadáním veřejné zakázky a žádost o dotaci zpracuje na akci Intenzifikace čističky odpadních vod odborná firma

Město se chystá na vypsání výběrového řízení na dodavatele akce Intenzifikace čističky odpadních vod. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku s poměrně složitým předmětem plnění, kdy se očekává, že většina dodatečných informací dodavatelů bude směřovat k technickému řešení, schválila rada města, aby se město v daném případě nechalo zastupoval odbornou firmou, která má s veřejnými zakázkami obdobného typu dostatečné zkušenosti a dovede celé zadávací řízení k uzavření smlouvy o dílo. Administraci spojenou se zadáním veřejné zakázky zpravuje společnost AP INVESTING, s.r.o. za 179 000 Kč bez DPH. Rada města schválila zadání veřejné zakázky zmíněné firmě. Tato společnost také zpracuje žádost o dotaci na tuto investiční akci. Ve hře jsou dva dotační programy, buď ze Státního fondu životního prostředí nebo z programu Ministerstva zemědělství. „Výběr jedné z variant se bude odvíjet od závazných podmínek poskytovatelů dotací a jejich dopadů na město Jindřichův Hradec. Při rozhodování o výběru bude také kladen důraz na zhodnocení případných dopadů na navyšování cen stočného,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. Rada města schválila zadání veřejné zakázky na zajištění součinnosti a poradenství při zpracování žádosti o dotaci na Intenzifikaci ČOV společnosti AP INVESTING, s.r.o. za cenu 244 000 Kč bez DPH. Oba body budou předloženy zastupitelstvu.

Dětský tábor v Radíkově pro děti ze znevýhodněných rodin podpoří dotací kraj

Rada města schválila přijetí dotace od Jihočeského kraje ve výši 82 000 Kč na realizaci projektu „Rekreačně výchovný tábor 2022“, který každý rok Město Jindřichův Hradec pořádá pro děti ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí. V letošním roce se rekreačně výchovný tábor uskuteční pro třicet dětí ve druhé polovině srpna od 14. do 24. srpna na Turistické základně jindřichohradeckého Domu dětí a mládeže v Radíkově.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí


Vytvořeno 19.1.2022 16:00:16 | přečteno 818x | eliska.cermakova
load