1234

Tisková zpráva z rady města 20. června 2022

Opera na zámku

Vrcholem kulturního léta v Jindřichově Hradci bude opět opera na zámku. Tentokrát se můžete 27. srpna těšit na Carmen. Město opět chystá letní tábor v Radíkově pro děti ze sociálně slabých rodin. Rada souhlasila s upravenou nabídkou na odkup areálu na sídlišti U Nádraží. Poslední slovo ale budou mít zastupitelé na jednání 29. června. To jsou některá z témat, které řešili městští radní na svém posledním jednání. Podrobnosti v tiskové zprávě. 

Opera na zámku – letos se diváci mohou těšit na Carmen 27. srpna

Rada města schválila uzavření smlouvy mezi městem Jindřichův Hradec a s Agenturou Croce Vratislava Kříže o uspořádání operního představení Georgese Bizeta Carmen. Tradiční opera se na III. nádvoří zámku odehraje 27. srpna 2022. Vratislav Kříž ve spolupráci s městem operu organizuje pravidelně. Vstupenky budou v prodeji od konce června.

Město opět chystá letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin

Rada města schválila smlouvu o uspořádání tábora mezi městem Jindřichův Hradec a Domem dětí a mládeže. Jedná se o rekreačně výchovný tábor pro 30 dětí ze slabého, sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem tábora je výchovné působení na děti směřující k eliminaci kriminálně rizikových jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, k získání potřebných společenských a hygienických návyků a smysluplného trávení volného času v době letních prázdnin. Tábor město pořádá pravidelně od roku 2003 v souladu s Plánem prevence kriminality města Jindřichův Hradec a v rámci Podpory prevence kriminality Jihočeského kraje. Pro letošní rok jsme obdrželi od Jihočeského kraje dotaci na tento projekt ve výši 82.000 Kč. Rekreačně výchovný tábor se uskuteční prostřednictvím Domu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci na turistické základně v Dolním Radíkově, kde je poskytnuto zázemí a plné vybavení pro nezletilé děti. V letošním roce se bude tábor konat v termínu od 14. do 24. 8. 2022.

Rada souhlasila s upravenou nabídkou na odkup areálu na sídlišti U Nádraží

Na jednání rady města 13. června radní nesouhlasili s nabídkou Karla Franka na odkup nebo směnu areálu bývalé mateřské školy na sídlišti U Nádraží (viz. tisková zpráva z rady města 13. června). Následně zaslal pan Frank upravenou nabídku na odkup areálu na sídlišti U Nádraží. Nabídkovou cenu areálu se rozhodl snížit na kupní cenu dohodou ve výši 39.950.000 Kč. Nová nabídka neobsahuje žádost o směnu nebo prodej pozemků v Radouňce. Pan Frank dále uvádí, že pokud město nebude mít zájem o získání tohoto rozvojového území, bude pokračovat ve svém záměru ohledně výstavby domu služeb s prodejnami, kancelářemi, parkovištěm a další rozvoj území bude zvažovat dle vypořádání své žádosti ve změně územního plánu č. 1. Při veřejném projednání změny územního plánu č. 1 v kulturním domě Střelnice bylo město Jindřichův Hradec vyzváno zúčastněnými občany města k odkoupení předmětného areálu. Nyní je na stole konkrétní nabídka. Rada města s upravenou nabídkou souhlasila s tím, že by kupní cena byla uhrazena z výsledku hospodaření minulých let. Konečné slovo ale budou mít zastupitelé, kteří o koupi areálu budou rozhodovat na svém jednání 29. června 2022.

  Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí


Vytvořeno 23.6.2022 13:12:50 | přečteno 554x | eliska.cermakova
load