1234

Ustavující zastupitelstvo města bude příští středu

Pohled přes Malý Vajgar

Ve středu 5. listopadu 2014 se od 16.00 hodin uskuteční v divadelním sále Kulturního domu Střelnice 1. ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Jindřichův Hradec v souladu s ustanovením §91, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Program:

1.

Zahájení

2.

Složení slibu členů zastupitelstva města

3.

Schválení volební a návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu

4.

Schválení předloženého programu

5.

Návrh Volebního řádu Zastupitelstva města Jindřichův Hradec pro volbu starosty, místostarostů a členů rady a určení způsobu hlasování

6.

Volba starosty města

7.

Stanovení počtu místostarostů a Rady města Jindřichův Hradec a určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

8.

Volba místostarostů města Jindřichův Hradec

9.

Volba členů Rady města Jindřichův Hradec

10.

Vystoupení starosty města

11.

Diskuse

12.

Závěr

Vytvořeno 29.10.2014 8:54:26 | přečteno 1432x | Ing. Karolína Bartošková
load