1234

Už máte zaplacený místní poplatek za komunální odpad? Čas je jen do 30. září

garbage gd15c1b9eb 1920

Finanční odbor městského úřadu by tímto rád připomněl poplatníkům, že 30. září uplyne termín splatnosti místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro vlastníky nemovitých věcí zahrnujících byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. Za přihlášení fyzické osoby se v souvislosti s poplatkem za „komunální odpad“ považuje trvalý pobyt, případně u cizinců i jiný druh pobytu.

Do roku 2021 se poplatková povinnost týkala pouze fyzických osob, od 1. 1. 2022 se tato povinnost vztahuje také na právnické osoby, podílové fondy atd. Má-li k nemovité věci vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Poplatek za „komunální odpad“ za 1 nemovitou věc je za rok 2023 ve výši 500 Kč a vlastníci mají povinnost zaplatit celou částku do 30. září. Pokud je vlastníkem nemovité věci v J. Hradci fyzická osoba s přihlášeným pobytem na území města J. Hradec, je od poplatku za 1 nemovitou věc osvobozena.

Poplatek je možné uhradit následujícími způsoby:

a) v hotovosti nebo platební kartou v pokladních hodinách v pokladně oddělení místních poplatků Městského úřadu Jindřichův Hradec v Klášterské ulici

b) převodem na účet města č. 19-0603140379/0800; podmínkou je uvedení variabilního symbolu (je uveden na pokladních dokladech z minulých let nebo jej na požádání sdělí pracovnice oddělení místních poplatků).

Po uplynutí termínu splatnosti lze dlužnou částku zvýšit až na trojnásobek.

Bližší informace týkající se místních poplatků jsou uvedeny v příslušných vyhláškách.


Vytvořeno 14.9.2023 13:13:56 | přečteno 459x | Ing. Karolína Bartošková
load