1234

Ve středu se uskuteční čtvrté zastupitelstvo

Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec vás zve na 4. zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 28. ledna 2015 v 16:00 hodin v sále Kulturního domu Střelnice.

PROGRAM

1.

Zahájení

2.

Schválení návrhové komise

3.

Schválení předloženého programu

4.

Návrh rozpočtu na rok 2015

5.

Návrh smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku - Civis novus z. s.

6.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel o.p.s. Jindřichův Hradec

7.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace - Muzeum fotografie a moderních obrazových médií o.p.s. Jindřichův Hradec

8.

Návrh zakladatele na volbu člena správní rady Domu gobelínů, kulturních tradic a řemesel, o.p.s.

9.

Rozpočtová opatření schválená radou města

10.

Darovací smlouva - prodloužení kanalizačního řadu (ACP Traductera, a.s.) - realizace

11.

Majetkoprávní vypořádání pozemků – darování pozemků p.č. 2750/6, části p.č. 4314/1 a části p.č. 2708/2, k.ú. Jindřichův Hradec - realizace záměru

12.

Smlouva o budoucí směnné smlouvě části p.č. 3961/3 za část p.č. 4250/1 k.ú. Jindřichův Hradec - realizace záměru

13.

Prodej části pozemku p.č. 3959/96, obec i k.ú. J. Hradec - realizace záměru

14.

Prodej pozemku p. č. 3959/95, k. ú. Jindřichův Hradec - realizace

15.

Prodej pozemku p. č. st. 941, k. ú. Otín u Jindřichova Hradce - realizace

16.

Převod pozemku p. č. 1282/4 obec J. Hradec, k. ú. Otín u J. Hradce, darovací smlouvou - realizace

17.

Majetkoprávní vypořádání "Úprava vjezdu do areálu Služeb města" k.ú. Jindřichův Hradec - záměr + realizace

18.

Směna pozemku p. č. 55 v k. ú. Políkno u Jindřichova Hradce - záměr

19.

Směna pozemků p. č. 167/1, 1855/10 za části pozemků p. č. 135/2, p. č. 1849/1 a p. č. 1849/15, vše k. ú. Dolní Radouň - záměr

20.

Prodej pozemku p. č. 3959/186 a části p. č. 3959/185, k. ú. Jindřichův Hradec - záměr

21.

Prodej části pozemku p. č. 854/1, k. ú. Dolní Radouň - záměr

22.

Prodej části pozemku p. č. 1154/1 díl 1 (PK), obec J. Hradec, k. ú. Děbolín (Med) - záměr

23.

Prodej části pozemku p. č. 1154/1 díl 1 (PK), obec J. Hradec, k. ú. Děbolín (Beránek) - záměr

24.

Prodej pozemku p. č. 1392/2 k. ú. Otín u J. Hradce - záměr

25.

Prodej pozemku p. č 710/6 k. ú. Radouňka - záměr

26.

Doplnění usnesení ve věci bezúplatného převodu pozemku p.č. 3549/1 v k.ú. J.Hradec od ÚZSVM

27.

Využití předkupního práva p.č. 3890/159, p.č. 3890/160 a p.č. 3890/251 v k.ú. Jindřichův Hradec

28.

Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2015 - 2016

29.

Vzorová Kupní smlouva a Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti

30.

Diskuse + interpelace členů ZMě

31.

Závěr

Ing. Mrvka Stanislav v.r.
starosta


Vytvořeno 26.1.2015 9:51:21 | přečteno 873x | Ing. Karolína Bartošková
load