1234

Vydání územního plánu Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec schválilo ve středu 29. ledna 2014 územní plán. Oznámení o jeho vydání je zveřejněno veřejnou vyhláškou na úřední desce (i elektronické) MěÚ Jindřichův Hradec. 15tým dnem po vyvěšení této vyhlášky nabude územní plán účinnosti. Tímto dnem také přestane platit doposud platný Územní plán města Jindřichův Hradec z roku 1998 včetně všech 21 změn.

Do listinné podoby územního plánu je možné nahlédnout na MěÚ Jindřichův Hradec, oddělení územního plánování, kancelář č. dv. 103. Elektronická podoba je zveřejněna na webových stránkách města Jindřichův Hradec www.jh.cz v sekci Územní plán. Zde bude možné se s územním plánem seznámit i kdykoli po nabytí účinnosti.

Vytvořeno 31.1.2014 9:24:48 | přečteno 1194x | Ing. Karolína Bartošková
load