1234

Změň Vajgar se posunul do další fáze. Přijďte se podívat na návrh studie

Změň Vajgar.

Zveme Vás na veřejné projednání návrhové části Územní studie revitalizace sídliště Vajgar, Jindřichův Hradec, které se uskuteční v pondělí 17. dubna 2023 od 16:30 v kinosále Kulturního domu Střelnice. Přijďte s námi o návrhu diskutovat a sdělit nám své podněty. Studii představí její autoři, architekti Tomáš Beneš a Andrea Junková.

Podněty a připomínky k návrhu studie je možné uplatnit do 6. dubna 2023, a to písemně na podatelnu Městského úřadu Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (doporučujeme využít vzorový formulář ikona souboruzde), nebo elektronicky prostřednictvím odkazu zde.

Návrhová část územní studie je zveřejněna zde

Důvodem zpracování této studie je pořízení kvalifikovaného podkladu pro budoucí rozhodnutí města Jindřichův Hradec o způsobu revitalizace tohoto sídliště s cílem zvýšit kvalitu bydlení, to vše s respektem k životnímu prostředí a v souladu s aktuálními trendy při tvorbě veřejného prostoru. Studie v analytické části posuzuje stávající stav technické infrastruktury, dopravy, veřejných prostranství, sportovišť a dalších míst pro odpočinek. Součástí analytické části bylo i dotazníkové šetření Změň Vajgar mezi obyvateli sídliště. Na základě výsledků analytické části navrhl řešitelský tým koncepční řešení pro každou jednotlivou oblast s cílem zvýšit atraktivitu a kvalitu života obyvatel sídliště Vajgar.


Zahájení zakázky leden 2022

Ukončení zakázky červenec 2023

Pořizovatel: Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor rozvoje Kontaktní osoby: Martina Pechová, pechova@jh.cz, Lenka Baranová, baranova@jh.cz.

Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Beneš

Vytvořeno 8.3.2023 15:31:16 | přečteno 984x | eliska.cermakova
load