1234

Změny v evidenci vozidel od 1. ledna 2015

registr vozidel

Klíčové změny v evidenci vozidel od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.). 

Vážení spoluobčané, od 1. ledna 2015 vstupuje v účinnost novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která mění mnohé zažité postupy a pravidla zejména v  tom, že:

 • je zrušen institut „odhláška“ nebo „polo převod“ vozidla – toto bude v místě stávající registrace rovnou převedeno na nového vlastníka
 • pokud se stávající a budoucí vlastník nedostaví osobně na příslušný registr vozidel, bude muset být za chybějícího předložena úředně ověřená plná moc. Kromě příslušné žádosti předloží od vozidla oba technické průkazy (TP, OTP), protokol o evidenční kontrole znějící na jméno kupujícího a tzv. zelenou kartu
 • úředně ověřená plná moc musí být předložena (při neúčasti zainteresované osoby) vždy v případě změny majetkových poměrů, tj. nákupu nového vozidla, převodu vozidla.
 • při dílčích úkonech, např. změna barvy, zápis tažného zařízení apod. bude vyžadována plná moc bez úředního ověření
 • tabulka registrační značky (SPZ) se nebude povinně měnit, na vozidle zůstane tabulka z místa původní registrace
 • evidenční kontrola má nově platnost pouze 14 kalendářních dní od vydání
 • při ukončení leasingu a pří převodu v rámci dědictví bude vyžadována evidenční kontrola
 • pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.
 • pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015.
 • vozidla odvezená z členského státu EU se nebudou schvalovat k provozu, ale budou se pouze registrovat do registru vozidel
 • dále se upravují správní poplatky zejména vyřazení vozidla z provozu (tzv. depozit) – poplatek 200,- Kč,  vývoz vozidla do ciziny – poplatek 450,- Kč,  ukončení leasingu vozidla – poplatek 800,- Kč,  dovoz vozidla z čl. státu EU – poplatek 800,- Kč

Formuláře nových žádostí budou k dispozici po zveřejnění nové prováděcí vyhlášky ve Sbírce zákonů nejpozději však začátkem ledna 2015.

Další informace o změnách v převodech a přihlašování silničních vozidel na www.mdcr.cz

Vytvořeno 19.12.2014 12:43:12 - aktualizováno 2.1.2015 8:37:47 | přečteno 2784x | Vladislav Sochna
load