1234

Zpětný odběr chlazení a elektrospotřebičů.

kontejner Elektrowin

Vážení občané, v meziročním srovnání došlo v našem městě k poklesu odevzdaného množství chlazení o 10 % a elektrospotřebičů o 21 %. 

Důvodem může být menší nelegální dovoz starších spotřebičů za zahraničí, menší koupěschopnost občanů, možnost odevzdat tato zařízení u prodejců, v servisech, při akcích organizovaných dobrovolnými hasiči a pod. V případě, že odevzdáváte vysloužilá chlazení a elektro na k tomu určených a označených sběrných místech a tento zpětně odebíraný materiál nekončí v komunálním odpadu a na černých skládkách, je vše v pořádku.

Je pouze dobré vědět, že veškeré elektrozařízení, které se Vám v domácnosti vyskytne je možné odevzdat na místech zřízených městem a to do červených kontejnerů na veřejných prostranstvích, na sběrný dvůr v ulici Ruských Legií a na sběrné místo skládky Fedrpuš. Vzhledem k tomu, že se nejedná o odpad, mohou zde tato zařízení odevzdat i firmy a občané s trvalým bydlištěm mimo J. Hradec a to zdarma.

Jedině tímto způsobem, že budeme důsledně třídit odpady a nepotřebná zařízení, můžeme snižovat částku nutnou na nakládání s odpady a i do budoucna vystačit s částkou 500,- Kč na osobu a rok.

Za tuto částku pak může občan J. Hradce přistavit 1x týdně ke svozu nádobu na směsný komunální odpad, najít zametené kontejnerové stání, použít denně separační nádoby na papír, plast, sklo, textil a elektrozařízení, 6x týdně navštívit sběrný dvůr, zde uložit přes 30 druhů odpadů , 2x ročně využít v místních částech velkoobjemové kontejnery a denně  odpadkové koše.

Děkujeme všem kteří separujete.

Vytvořeno 12.5.2014 12:06:44 | přečteno 1229x | Vladislav Sochna
load