1234

Metodické pokyny

Metodické pokyny související s oblastí krizového řízení:

 • ikona souborumetodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému hospodářských opatření krizové stavy,
 • ikona souborumetodické pokyny pro vedení souborné evidence o určených věcných prostředcích a jejich vlastnících na krajských úřadech a na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností,
 • ikona souborumetodický pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou č. j.: 21 881/2002-6000,
 • 14. ikona souborumetodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní,
 • ikona souborumetodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO-1590/IZS-2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí,
 • ikona souborumetodické pokyny při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • ikona souborumetodické pokyny pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace,
 • ikona souborumetodika pro zřizování jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí – MV GŘ HZS ČR (č.j. MV – 52763-6/PO-2008), ikona souborupříloha,
 • ikona souborupokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 8. 6. 2009, kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků (č.j. MV- 15377-1/PO-2009),
 • ikona souborumetodický pokyn Ministerstva životního prostředí odboru ochrany vod k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věst. MŽP 2/1999),
 • ikona souborumetodický pokyn Ministerstva zemědělství k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze k zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou (č.j. 102598/2011-MZE-1500; VVpOK čá 3/2011),
 • ikona souborumetodický pokyn k provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie (Věst. Mze čá 2/2003),
 • ikona souborumetodický pokyn Ministerstva životního prostředí odboru ochrany vod pro stanovení účinku zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věst. MŽP 3/2000),
 • ikona souborumetodický pokyn Ministerstva životního prostředí odboru ochrany vod k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věst. MŽP 9/2011),
 • ikona souborumetodika pro uzavírání smluv ke střežení (ochraně) nevojenských objektů důležitých pro obranu státu vojáky Armády České republiky.
Vytvořeno 27.6.2013 8:19:04 - aktualizováno 27.6.2013 13:55:05 | přečteno 2802x | jiri.hruska
load