1234

Nařízení ORP Jindřichův Hradec

Nařízení města Jindřichův Hradec č. 1/2007 k provedení krizových opatření při vyhlášení nouzového stavu.

Rada města Jindřichův Hradec rozhodla dne 25. ledna 2007 podle § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydat toto nařízení:

Článek 1

Nařízení se vydává na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 24. ledna 2007, kdy byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998., o bezpečnosti České republiky vyhlášen pro území Jihočeského kraje nouzový stav a opatření č. 1 hejtmana Jihočeského kraje. Toto nařízení se vydává v důsledku řešení krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy - větrné kalamity v lesích.

K řešení dalších rozsáhlých mimořádných událostí, krizových stiací a nyní i povodní nebyla možnost řešit situaci nařízením města Jindřichův Hradec využita.

Vytvořeno 27.6.2013 8:20:27 - aktualizováno 2.7.2013 11:45:39 | přečteno 2085x | jiri.hruska
load