1234

Směrnice

Směrnice slouží ke sjednocení řešené problematiky. Jsou vydávány ústředními orgány státní správy.

Výběr směrnic řešících oblast krizového řízení:

  • ikona souborusměrnice Ministerstva vnitra MV-76085-1/PO-OKR-2011, metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • ikona souborusměrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce,
  • ikona souborusměrnice náčelníka GŠ AČR k nasazování sil a prostředků A ČR v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému a k plnění úkolů Policie České republiky,
  • ikona souborusměrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-140690-1/PO-PKR-2011, Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • ikona souborusměrnice vlády České republiky k výběru objektů obranné infrastruktury a zpracování dokumentace (čá 1/2008 VVpOK).
Vytvořeno 27.6.2013 8:18:35 - aktualizováno 27.6.2013 12:50:53 | přečteno 3585x | jiri.hruska
load