1234

Dotace města

POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA

Systém poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec stanoví principy pro poskytování dotací z rozpočtu města v rámci jednotných Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec, v kterých jsou stanoveny rámcové podmínky pro poskytování dotací. Cílem poskytování dotací z rozpočtu města je podpora aktivit fyzických nebo právnických osob a jejich iniciativ, které slouží k uspokojování potřeb obyvatel města a k reprezentaci města v ČR a zahraničí, jakož i podpora kulturního a historického dědictví města Jindřichův Hradec.

Účelem Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec je stanovení jednotných procesních postupů a závazných podmínek pro žadatele a příjemce dotace poskytované z rozpočtu poskytovatele formou dotací jako doplňkového zdroje financování, kterým se bude poskytovatel spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů v rámci vyhlášených dotačních programů.

Na Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města navazují v jednotlivých oblastech dotační programy, které bude město vyhlašovat na každý kalendářní rok a které budou upravovat podmínky poskytování dotací v daných oblastech. Dotační programy řeší poskytování dotací v tematických oblastech vyhlášených Zastupitelstvem města Jindřichův Hradec a obsahují ucelené soubory priorit poskytovatele a stanovují závazné cíle, které mají být s využitím dotace realizovány a v rámci termínu realizace dosaženy. Každý vyhlášený dotační program obsahuje konkrétní podmínky pro poskytnutí a použití dotace.

Výzvy jednotlivých dotačních programů jsou zveřejněny na úřední desce Městského úřadu Jindřichův Hradec v části „dotace – výzvy“ a odkazují na Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města a daný dotační program, které jsou zveřejněny v úplném znění v této části stránek města Jindřichův Hradec, kde žadatelé rovněž naleznou jednotlivé předepsané formuláře žádostí.

load