1234

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
Jiráskovo předměstí 1007/III,
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 250
fax: 384 389 009
e-mail: smjh@smjh.cz
www: www.smjh.cz

Od 1. září 2012 se městské společnosti Sportrelax a MIHOS slučují do jedné společnosti, která nese název Služby města Jindřichův Hradec, s. r. o., která je 100 % dceřinou společností Města Jindřichův Hradec, která vznikla na základě rozhodnutí Zastupitelstva města J. Hradec č. 451/01 přijatého dne 28. 11. 2001 o založení společnosti zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích odd. C. vložka 10836.

Společnost zahájila svoji činnost k 1. březnu 2002.

Předmětem činnosti je především zajišťování veřejně prospěšných služeb pro město. Jedná se například o opravy a údržbu komunikací a dopravního značení, zabezpečení zimní údržby komunikací, úklid veřejných prostranství, opravy dětských hřišť, údržbu veřejné zeleně nebo provozování veřejného osvětlení. Dále je společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. nájemcem městských lesů, ve kterých hospodaří, a je také provozovatelem městského hřbitova a krematoria.
Společnost dále provozuje městská sportovní a relaxační zařízení jako je zimní stadion, městská sportovní hala, fotbalové hřiště s umělým povrchem Na Piketě, fotbalový stadion s atletickou dráhou na sídlišti Vajgar, městský plavecký bazén a aqvapark, sportoviště u rybníku Vajgar (bývalá plovárna) a část městských parkovišť.

Webové stránky plaveckého bazénu a aquaparku bazen.jh.cz.

Webové stránky Městských sportovišť sport.jh.cz.

Vytvořeno 4.4.2011 11:36:51 - aktualizováno 5.10.2012 6:47:03 | přečteno 12544x | Vladislav Sochna
load