1234

O nás

Domov pro matky s dětmi se zavazuje v souladu s § 57 zákona o sociálních službách poskytovat uživatelce pobytovou službu v azylovém zařízení v rozsahu:

Pomoc při zajištění stravy, vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy

Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživatelce pomoc při zajištění stravy formou vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy uživatelek ve společné kuchyni. Kuchyň je vybavena sporáky, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí a uzamykatelnými skříňkami s nádobím.

Poskytovatel se dále zavazuje uživatelce poskytnout v souladu s individuálními plány poradenství při přípravě stravy tak, aby strava odpovídala zásadám správného stravování dítěte, přiměřené jeho věku a zdravotnímu stavu.

Poskytnutí ubytování

Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživatelce ubytování na pokoji v budově Domova pro matky s dětmi. Součástí placené poskytované sociální služby je studená voda, teplá voda, plyn, teplo, elektrická energie, odvoz odpadu, zapůjčení ložního prádla a přikrývek. Uživatelka má právo využívat všechny společné prostory v objektu Domova pro matky s dětmi, v souladu s platnými pravidly.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživatelce pomoc při dosažení jejího cíle. Zejména pak pomoc při hospodaření, osvojování si pracovních návyků, péči o dítě, vaření, jednání na úřadech, získávání dovedností při práci na počítači apod.

Domov pro matky s dětmi mimo výše uvedených základních činností poskytuje pro ubytované uživatelky a jejich děti tyto další služby:

Kurz vaření

Cílem kurzu vaření je motivace účastnic kurzu a samostatnost při sestavování jídelníčku a nákupu potravin, příprava stravy v souladu s věkem dítěte uživatelky, varianta zdravé kuchyně a dietního stravování v době nemoci dítěte, hospodárné vaření a zásady zdravého uchování potravin, udržování čistoty v kuchyni, správné zacházení s pracovními pomůckami.

Kurz rukodělných prací

Cílem kurzu je motivace účastnic kurzu smysluplně trávit volný čas, osvojení a rozvíjení si pracovních návyků a možnost kvalitnějšího zařazení na trhu práce, prezentace výrobků na veřejných akcích a získání příznivého pohledu veřejnosti na službu jako takovou.

Kurz práce na počítači

Cílem kurzu je seznámit uživatelky s počítačem, osvojení si práce s textem (vytvoření si vlastního životopisu, sepsání si žádosti o pracovní místo či byt apod.), používání internetu a e-mailové adresy, rozvoj pracovních návyků, lepší uplatnění na trhu práce, zvýšení sebevědomí uživatelek.

Kurz správného hospodaření

Cílem kurzu hospodaření je vést uživatelky k tomu, aby znaly své měsíční příjmy, výdaje a priority rodinného rozpočtu, orientovaly se v systému dávek SSP a HN, byly samostatné při sestavení měsíčního rodinného rozpočtu, splácely případné dluhy a nežily na dluh.

Kroužek pro děti školního věku

Cílem kroužku pro školní děti je naučit se organizovat smysluplně svůj volný čas v mimoškolní době. Všechny činnosti vedou k získání většího sebevědomí, odbourání pocitů méněcennosti, začlenění se do života ostatních vrstevníků a slouží k celkovému rozvoji osobnosti dítěte.

Kroužek pro děti předškolního věku

Cílem kroužku pro děti předškolního věku je probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, ale samostatně se projevit a ukázat odvahu, co už všechno samo umí, zvládne a dokáže.

Vytvořeno 9.12.2014 13:13:39 | přečteno 1023x | Vladislav Sochna
load