1234

Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji

Služba Azylový dům – Domov pro matky s dětmi je od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022 spolufinancována z projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156.

EU, ESF, Operační program Zaměstnanost

Sociální služba azylové domy je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje. V roce 2022 obdržela dotaci v celkové výši 844 000 Kč určenou na zajištění základních činností zařízení.

Logo Jihočeského kraje

Vytvořeno 9.12.2014 13:12:49 - aktualizováno 18.1.2023 16:29:54 | přečteno 1630x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load