1234

Kaple sv. Floriána

Kaple sv. Floriána v Buku

Návesní jednolodní kaple sv. Floriána v Buku, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 103509, z druhé poloviny 19. století je situována uprostřed obce na návsi, podél místní komunikace, orientovaná k jihovýchodu. Jedná se o hodnotný pseudobarokní příklad drobné sakrální architektury z pol. 19. století až počátku 20. století, který významně dotváří charakter obce a tvoří středobod urbanismu celé lokality. Památková hodnota vyplývá z nezvykle čistého a zároveň střízlivého pseudobarokního členění exteriéru i interiéru, jehož užití je na podobných stavbách poměrně netradiční (v jižních Čechách např. hrobka Berchtoldů v Neznašově.) Stavba sama o sobě významně dotváří charakter obce, zhodnocuje své prostředí a tvoří středobod urbanismu celé lokality. Mimořádnou hodnotu představuje dochovaná původní figurální a dekorativní výzdoba interiéru v technice fresco-secco, rozsahem u tohoto typu staveb v jižních Čechách zcela ojedinělá.

V širším kontextu je možné hodnotu stavby srovnávat s architektonickou a slohovou podobností dvou návesních kaplí v nedalekých obcích Matná a Děbolín, které jsou rovněž nemovitými kulturními památkami. Jedná se o zděnou omítnutou návesní kapli na půdorysu obdélníku s trojbokým závěrem a s předsazenou dvoupatrovou čtvercovou věží na severozápadní straně. Kaple je zastřešena sedlovou střechou s trojbokým závěrem a je kryta pálenou bobrovkovou krytinou. Věž je zakončena jehlancovou oplechovanou stříškou se šikmými náběhy. Průčelí lodi i presbytáře člení průběžný mírně předsazený sokl a nárožní pilastry, které nesou průběžný vlys a korunní profilovanou římsu. Okenní otvory lodě i presbytáře se sedlovým zakončením jsou štukově lemovány se zvýrazněným vrcholovým klenákem dosahujícím až k vlysu korunní římsy. Okna jsou osazena v sedlové špaletě. Kamenný vstupní portál ve věži je opatřen v nadpraží letopočtem 1863. Nad vstupem je prolomeno polokruhové okno se štukovým profilovaným lemováním. Hranolová věž má v horní polovině patra okosená nároží s trojúhelným náběhem a je horizontálně členěna patrovou odstupněnou profilovanou římsou s oplechováním a korunní profilovanou římsou, na kterou dosedá jehlancová střecha. Zvonové patro věže je prolomeno okenními otvory se segmentovým ukončením. Pod okenním západním otvorem zvonového patra je umístěno polokruhové okno se štukovým polokruhovým lemováním.

kaple sv. Floriána

Kaple sv. Floriána v Buku

Kaple sv. Floriána v Buku

 
Kaple sv. Floriána v Buku

Kaple sv. Floriána v Buku

 
Kaple sv. Floriána v Buku

Kaple sv. Floriána v Buku

 
Kaple sv. Floriána v Buku

Kaple sv. Floriána v Buku

 
Kaple sv. Floriána v Buku

Kaple sv. Floriána v Buku

 
 
Vytvořeno 12.9.2013 14:02:23 - aktualizováno 3.12.2013 9:42:29 | přečteno 1606x | Vladislav Sochna
load