1234

Kaple Nejsvětější Trojice

100 5533

Pozdně barokní stavba kaple Nejsvětější Trojice z roku 1784 v Děbolíně, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 1846, je dobré výtvarné úrovně a dokládá šíři produkce 2. pol. 18. stol. v této oblasti. Jedná se o barokní jednolodní kapli se čtvercovým chorem a věží, zapojenou do západního štítu a krytou sedlovou, plechem pobitou střechou. Součástí věže je protáhlá barokní cibule, rovněž krytá plechem. Průčelí lodi i choru člení nárožní pilastry, jejichž hlavice nesou průběžný vlys a hlavní římsu. Okna lodi s půlkruhovými záklenky jsou vložena do plochých rámů s klenáky, které prorůstají do vlysu hlavní římsy. Okna choru jsou eliptická, rovněž vsazená do štukových rámů. Kamenný vstupní portál se segmentovým nadpražím je opatřen klenákem, nad ním štukový kruhový terč. Věž prorůstající štítem je členěna pilastry a opatřena okny s půlkruhovými záklenky ve štukových rámech. Interiér lodi má plochý, štukovým rámem opatřený strop s fabionem. V choru, opatřeném nikou pro oltář, je česká placka.

kaple

100 5527

100 5527

 
100 5533

100 5533

 
DSCN0291

DSCN0291

 
DSCN0292

DSCN0292

 
DSCN0293

DSCN0293

 
100 5551

100 5551

 
DSCN0294

DSCN0294

 
DSCN0296

DSCN0296

 
 
Vytvořeno 13.9.2013 9:37:36 - aktualizováno 3.12.2013 9:52:35 | přečteno 1706x | Vladislav Sochna
load