1234

Participativní rozpočet

Participativni_rozpočet

Z rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2024 bude vyčleněna částka 1 775 000 Kč určená na realizaci projektů občanů. Rozhodovat, co se v našem městě změní, budeme právě letos v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu. O co jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, vyplnit formulář a můžeme společně zrealizovat projekt až do výše 700 000 Kč. O tom, které projekty budou vybrány, rozhodne hlasování veřejnosti.

PODAT NÁVRH PROJEKTU

Participativní rozpočet je proces zapojení veřejnosti do rozhodování o vynaložení určité části veřejných financí vyčleněných z rozpočtu města. V rámci něj navrhují, na jaké veřejně prospěšné projekty bude část financí použita, o návrzích hlasují, diskutují, přičemž výslednou realizaci zajistí město.

Budeme rádi, když se do tohoto procesu zapojíte i vy a navrhnete svůj projekt.

Do jakých kategorií můžete přihlásit svůj nápad?
  • Velký projekt – 700 000 Kč

  • Střední projekt – 400 000 Kč

  • Malý projekt – 200 000 Kč

V rámci těchto kategorií mohou soutěžit projekty s ambicí zlepšit život občanů po celém Jindřichově Hradci, a to včetně místních částí. V každé z nich bude vybrán pouze jeden projekt, a to ten nejlepší.

Speciální kategorie pro místní části

Tato kategorie je určena primárně pro obyvatele našich místních částí, nicméně přihlásit svůj nápad a hlasovat pro něj mohou obyvatelé z celého města, třeba ti, kteří sem rádi chodí na procházky. Opět bude v každé kategorii vybrán ten nejlepší. V rámci hlasování mezi sebou nebudou místní části mezi soupeřit.

Alokace finančních prostředků pro jednotlivé místní části je následující:

Buk – 50 000 Kč, Děbolín – 50 000 Kč, Dolní Radouň – 50 000 Kč, Dolní Skrýchov – 50 000 Kč, Horní Žďár – 50 000 Kč, Matná 15 000 Kč, Otín – 130 000 Kč, Políkno – 40 000 Kč, Radouňka – 80 000 Kč.

POZOR, STARTUJEME 1. DUBNA 2023

Harmonogram procesu:

1. 4. 2023 – 30. 6. 2023 - Příjem návrhů a jejich konzultace

1. 7. 2023 – 31. 8. 2023 - Kontrola realizovatelnosti návrhů

1. 9. 2023 – 30. 9. 2023 - Hlasování o navržených projektech

1. 10. 2023 - Vyhlášení výsledků, zahájení přípravy realizace vítězných projektů (zařazení do rozpočtu města na rok 2024)

1. 1. 2024 – dále - Realizace vítězných projektů

Předkladatelem může být:

  1. fyzická osoba starší 15 let s adresou místa trvalého pobytu v Jindřichově Hradci,
  2. právnická osoba se sídlem v Jindřichově Hradci (typicky spolek), 
  3. majitel nemovitosti v katastrálním území města.

Co to pro vás znamená?

  1. Připravte návrh projektu v celkové výši částky pro danou kategorii a podejte v termínu od 1. dubna do 30. června 2023 přes webové stránky https://participace.mobilnirozhlas.cz/mujhradec/ nebo podatelnu MěÚ.
  2. Projekt musí být zaměřen na úpravu veřejného prostoru a musí být umístěn na pozemcích nebo veřejně přístupných budovách v majetku města Jindřichův Hradec.

Náležitosti projektu:

  1. Projekt musí obsahovat vyplněný formulář pro podání projektu a celkové předpokládané náklady související s realizací projektu.
  2. Ilustrační fotografii, obrázek, zákres do katastrální mapy, případně ortofotomapy.

Jak budou projekty vybírány?

Projekty budou formálně zkontrolovány a ty, co projdou kontrolou půjdou do veřejného hlasování. To bude probíhat formou elektronického hlasování v září 2023 pomocí ankety. Jelikož do každé kategorie může být podáno více projektů je tedy potřeba, aby občané starší 15 let s trvalým pobytem na území města Jindřichův Hradec rozhodli svým hlasováním, který projekt se bude realizovat.

Poslední fázi, realizaci vítězných projektů, schvaluje Rada města Jindřichův Hradec, která si vyhrazuje právo nepřistoupit k realizaci v odůvodněných případech.

Základní pravidla a kritéria se dozvíte na stránkách participativního rozpočtu MŮJ HRADEC

Koordinátorkou v záležitostech PaR, se kterou je možno též konzultovat projekty, je Ing. Karolína Bartošková, vedoucí organizačního oddělení, e-mail: bartoskova@jh.cz, telefon: +420 384 351 205, +420 720 953 929.

Letak PaR 2023, obrázek se otevře v novém okně


load