1234

Dunajská Streda (Slovensko)

Dunajská Streda, znak

O městě

Dunajská Streda (maď. Dunaszerdahely) je okresní město, které se nachází v Trnavském kraji na spojnici Bratislavy a Komárna. Žije v něm zhruba 23 tisíc obyvatel převážně maďarské národnosti.

Město leží zhruba uprostřed Žitného ostrova, největšího říčního ostrova v Evropě a jedné z nejúrodnějších oblastí na Slovensku. Díky tomu patří okres Dunajská Streda k zemědělsky nejvyužívanějším oblastem země s rozvinutým potravinářským průmyslem.

Mezi největší lákadla Dunajské Stredy patří termální koupaliště, wellness hotel a také tradiční záříjový Žitnoostrovský jarmark.


Z historie partnerství

Od roku 2016, kdy byla podepsána oficiální smlouva o partnerství měst,  se pravidelně opakují následující společné aktivity: 

1x za rok dochází k vzájemné návštěvě mezi žáky a pedagogy 3. ZŠ Jindřichův Hradec a Základnou školou v Jilemnického ulici v Dunajské Stredě. V liché roky hostí škola z Jindřichova Hradce, v sudé z Dunajské Stredy. Žáci poznávají prostředí školy, město i region hostitelské školy.

2x za rok dochází k setkání na úrovni zástupců městských úřadů obou měst. Ze strany Jindřichova Hradce je k realizaci připravena spolupráce mezi regionálními televizemi. V roce 2018 vystoupila na Svatováclavských slavnostech v Jindřichově Hradci cimbálová kapela z Dunajské Stredy.


load