1234

Z historie partnerství

4. května 1996 – V Neckargemündu byla podepsána smlouva o partnerství za účasti delegace z Jindřichova Hradce.

21. září 1996 – Stejný akt jako v květnu v Neckargemündu proběhl v sále KD Střelnice v Jindřichově Hradci. Došlo k oficiálnímu uzavření partnerské smlouvy. Starosta Petr Hudler označil jako symbolický most mezi městy, který má význam jen tehdy, bude-li využíván.

Leden 1997 – Do Jindřichova Hradce zavítala dechová hudba z Neckargemündu. Členové dechového souboru roztančili publikum v sále na Střelnici.

Září 1998 – Přijetí hostů z Neckargemündu na jindřichohradecké radnici. Starosta Neckargemündu Oskar Schuster předal bývalým starostům Jindřichova Hradce Josefu Ederovi a Petru Hudlerovi čestná vyznamenání a prsteny, neboť v Neckargemündu je zvykem zasloužilým občanům prsten věnovat. Hosté z Neckargemündu si odvezli gobelín, který si nechali na zakázku zhotovit v jindřichohradeckých gobelínových dílnách.

1999 – Do Jindřichova Hradce zavítal pěvecký sbor z Neckargemündu.

Květen 2001 – Přijetí návštěvy z Neckargemündu v Jindřichově Hradci.

Červen 2001 – Přátelský koncert orchestrů měst J. Hradec a Neckargemünd. Jako host na tomto koncertu vystoupila skupina JEN TAK TAK.

Červen 2003 – Rada města Jindřichův Hradec odcestovala na partnerskou návštěvu do Neckargemündu.

Červenec 2003 – V partnerském městě Neckargemünd došlo k několika požárům. Vyhořel mimo jiné starobylý hotel „U rytíře“ a gymnázium se základní školou (jeden komplex). Studenti se do současné doby učí ve stavebních buňkách instalovaných v městském parku. Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec v říjnu vyslovilo souhlas s poskytnutím peněžitého daru ve výši 15 000 euro, tj. cca 500 000 Kč na obnovu vyhořelého školního zařízení.

Září 2003 – Přijetí Neckargemündských v Jindřichově Hradci u příležitosti oslav výročí 710 let od založení města Jindřichův Hradec a 10letého jubilea od znovuotevření Státního hradu a zámku.

Červen 2004 – Radní Města Jindřichův Hradec navštívili partnerské město Neckargemünd, kde mimo jiné zhodnotili dosavadní spolupráci obou měst.

Říjen 2005 – Společné pracovní setkání představitelů partnerských měst v Neckargemündu. Účelem podzimního setkání bylo upřesnění plánu oslav 10. výročí partnerství obou měst a ustanovení společného postupu při přípravě programu. Slavnosti, které připadají na rok 2006, budou rozděleny do dvou částí. V červnu 2006 se uskuteční velká slavnost v Neckargemündu a v září 2006 u nás v Jindřichově Hradci.

Únor 2006 – Pracovní komise „10 let partnerství s Neckargemündem“ na svém zasedání sestavila předběžný program oslav, které proběhly v Jindřichově Hradci ve dnech 22.–24. září.

V letech 2006 až 2016 docházelo nadále k pravidelným výměnným pobytům mezi gymnázii a hudebními školami obou měst. Obě tyto školské instituce tak lze považovat za nosné pilíře partnerských vztahů. Vedle toho byly uskutečněny menší výstavy a vystoupení lokálních hudebních těles. Setrvale probíhá vzájemná komunikace mezi pověřenými pracovníky obou městských samospráv, v pravidelných intervalech dochází k výměně městských zpravodajů (periodických tiskovin).

Vrchol všech těchto aktivit představovaly oslavy spojené s 20. výročím partnerství, které se uskutečnily v roce 2016 ve velkolepém stylu jak v Jindřichově Hradci, tak v Neckargemündu.

V roce 2019 byly uskutečněny reciproční výstavy fotografií s železniční tématikou obou regionů, do kterých byly zapojeny i Jindřichohradecké místní dráhy. Nadále samozřejmě probíhaly výměnné žákovské pobyty. Pandemie covidu přirozeně zasáhla i aktivity v rámci mezinárodních partnerských vztahů. V důsledku toho došlo ze strany Neckargemündu k jednoročnímu posunu setkání zástupců měst v Neckargemündu, které mělo připomenout 25. výročí vzniku partnerství. V Jindřichově Hradci se však komorní setkání, připomínající malé půlkulaté výročí uskutečnilo v říjnu 2021.

Nezávisle na kooperaci výše uváděných institucí dochází k soukromým kontaktům jednotlivých občanů, zpravidla z řad bývalých pedagogů, kteří tímto způsobem udržují přátelství, která se zrodila již v roce 1989 a na jejichž základě vznikla později oficiální partnerství mezi školami a samotnými městy.Vytvořeno 26.8.2015 9:49:17 | přečteno 1453x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load