1234

Z historie partnerství

23. února 2006 – Návštěva delegace z Jindřichova Hradce ve Zwettlu. Po vzájemném představení obou měst (historie, současnost, zajímavosti, kulturní a společenský život, zeměpisná poloha a příroda) byly naznačeny dvě úrovně vzájemné spolupráce. Jednak v oblasti kultury, sportu, podpory cestovního ruchu, školství a mládeže a jednak v oblasti podpory projektů souvisejících s přeshraniční spoluprácí.

18. dubna 2006 – Návštěva delegace ze Zwettlu v Jindřichově Hradci – prohlídka města.

8. června 2006 – Zwettl – další rozhovory na téma partnerství, nastolení základních tezí partnerské smlouvy Oboustranné návštěvy vyvrcholily sepsáním partnerské smlouvy o partnerství.

28. června 2006 – Zastupitelstvo města J. Hradec na svém zasedání usn. č. 1210/06 schválilo partnerství s rakouským městem Zwettl, jakož i uzavření partnerské smlouvy. „Jako evropští sousedé bychom chtěli, vědomi si kulturních a humanistických tradic obou zemí, neustálým rozšiřováním vzájemných vztahů působit k utužení demokracie, sociální spravedlnosti, míru a porozumění mezi oběma národy“, tak zní společné prohlášení záměru, který byl touto partnerskou smlouvou založen.

16. listopadu 2006 – Basketbalové mužstvo složené ze žáků 8. třídy gymnázia ve Zwettlu přijalo pozvání místního Gymnázia V. Nováka na memoriál Karla Sedláře – basketbalový turnaj.

18. prosince 2006 – starosta města Ing. Karel Matoušek a starosta města Zwettl Herbert Prinz v obřadní síni starobylé radnice v Jindřichově Hradci potvrdili svým podpisem partnerskou smlouvu mezi městy Jindřichův Hradec a Zwettl. Po skončení slavnostního aktu se hosté ze Zwettlu (zástupci politických stran zastoupených v zastupitelstvu města Zwettl): Herbert Prinz, Friedrich Sillipp, Andrea Wiesmüller, Herwig Groer, Bruno Gorski, Erwin Reiter, Franz Kormesser, Gerald Wimmer, Josef Zlabinger, Rupert Hahn a Friedrich Kolm podepsali do pamětní knihy města Jindřichův Hradec. O hudební vystoupení tohoto slavnostního aktu se postaralo flétnové trio ze ZUŠ J. Hradec.

Po podepsání smluv o partnerství měst se představitelé obou samospráv setkávali především v rámci přeshraničních projektů, které byly zaštiťovány nejrůznějšími platformami Evropské unie a na kterých participovala i jiná města z Jihočeského kraje a Waldviertelu. Jmenujme např. projekt Města v rozletu, který byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Další významnou platformu představuje přeshraniční Euroregion Silva Nortica.

V návaznosti na vznik oficiálního partnerství městských samospráv se rozvinuly partnerské vztahy mezi školami sídlícími v obou městech: gymnázia, střední zdravotnické školy a umělecké školy. Spolupráce školských zařízení představuje tradiční stěžejní pilíř v rámci přeshraničních aktivit. Významným partnerem při realizaci konkrétních projektů (mezinárodní dětský tábor pro děti z obou měst, nastudování a představení muzikálu za účasti dětí ze Zwettlu a Jindřichova Hradce) se stalo občanské sdružení MultiKultiKreaktiv se sídlem ve Zwettlu.

Dalším důležitým aktérem na poli přeshraniční spolupráce je Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, které je součástí Vzdělávacího a kulturního centra p. o., kterou zřizuje město Jindřichův Hradec. Za dobu historie partnerství tak byl uskutečněn nemalý počet výstav a to jak vnitřních, tak také exteriérových, přímo v ulicích Jindřichova Hradce a Zwettlu.

Vedle kulturních akcí dochází také k přátelským utkáním mezi sportovními kluby sídlícími v partnerských městech. Představitelé měst se setkávají pravidelně v lednu ve Zwettlu na tzv. Vítání nového roku, v Jindřichově Hradci na Reprezentačním plesu města, v srpnu během Opery na zámku a dále pak při dalších kulturně společenských podnicích (Svatomartinské slavnosti, městské slavnosti atp.).


Vytvořeno 26.8.2015 10:20:12 | přečteno 1578x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load