1234

Dopravní koncepce města byla představena

Ve středu 7. listopadu 2012 v podvečer byla v kinosále představena Komplexní koncepce dopravní obslužnosti města Jindřichův Hradec za účasti odborníků v oblasti dopravy a vedení města, která byla zpracovaná v rámci projektu Města v rozletu. Zájem o prezentaci dopravní koncepce projevila téměř stovka občanů. Na závěr byly nejvíce diskutovanými body zjednosměrnění ulic Vídeňská - Václavská, reorganizace MHD, lávka přes Vajgar a další změny v dopravě.

Jan Kašík z firmy NDCon na začátek vysvětlil, co bylo hlavním zadáním koncepce obslužnosti. Například zlepšit dopravní obslužnost, především v centru; rozvoj infrastruktury - především pro ekologicky šetrné druhy dopravy; přihlížet k ekonomickým možnostem města; zvýšit rychlost a bezpečnost dopravy, omezit kongesce; zlepšit vazby MHD na regionální a dálkovou dopravu; zkvalitnit dopravní obsluhu okrajových částí města; priority dopravní infrastruktury: obchvaty a stavby pro automobilovou dopravu, stavby pro cyklistickou a pěší dopravu a dopravu v klidu, opravy a údržba a dopravní značení; soulad s Územně plánovací dokumentací Jindřichova Hradce a Jihočeského kraje.

Cílem koncepce dopravní obslužnosti bylo posílit postavení hromadné, pěší, cyklistické dopravy v centru města a na přístupech do centra; automobilovou dopravu podporovat na sídlištích a na obvodě města, odlehčit 3 hlavní křižovatky, řešit východní obchvat a přístup „za Nežárku;  obnovit v dopravní infrastruktuře „městské brány“; vytvořit atraktivnější pěší přístup ze sídliště Vajgar do centra; vyřešit výstupy z pěších zón a prostor náměstí Míru; navrhnout řešení nebezpečných míst; systémově vyřešit parkování v centru města; integrovat hromadnou dopravu.

Zpracovatelé došli k závěrům, že je třeba jiný přístup k centru, přístupům do centra a okrajům (auta tam, kde je pro ně dost místa, kde není, jde to lépe bez nich), zpřístupnění rozvojových ploch na východě a západě města; zatraktivnění městské hromadné dopravy osob; posílení postavení pěší a cyklistické dopravy; spravedlivé a funkční parkování – ale v centru nebude dost místa pro všechny.

Závěry

• Dopravní obslužnost v centru – lepší MHD, pěší a cyklistická doprava, organizované (a dražší) parkování

• Infrastruktura šetrných druhů dopravy – pěší a cyklisté

• Zvýšit rychlost a bezpečnost dopravy, omezit kongesce – východní obchvat a návrhy bezpečnostní inspekce

• Zlepšit vazby MHD na regionální a dálkovou dopravu – IDS Jindřichohradecka

• Zkvalitnit dopravní obsluhu okrajových částí města – západní obslužná komunikace, východní tangenta, integrace HD, linka do Buku a Políkna


Experiment – jednosměrky Vídeňská, Václavská

Ověřovací dopravní průzkum:

Křižovatky z pohledu ČSN 7361 02 kapacitně vyhovující

Pokles vozidel na Vajgarském mostě o 2300 voz/den

Cyklisté obousměrně (značeno pouze svislým dopravním značením)

Chodci pouze přednost na přechodě ve Vídeňské

Nevýhody:

Přitížení ulice U Nemocnice (2600 voz/den) a části ul. Zborovská (3100 voz/den)

Přitížení Nežárecké ulice o 663 voz/den a Bratrské ulice o 275 voz/den

Zpoždění vozidel z Mlýnské do centra o 2-3 min. a z Hvězdárny o 1-2 min.

Závěr

Alternativa k řešení jednosměrného provozu ve Václavské

Propojení Zárybniční – ANO

Jednosměrná Václavská – NE

Jednosměrná Vídeňská - ANO

Závěr

Alternativa k řešení jednosměrného provozu ve Václavské i Vídeňské

Propojení Zárybniční – ANO

Lávka přes Vajgar - ANO

Jednosměrná Václavská – NE

Jednosměrná Vídeňská – NE

Návrh organizace dopravy – Varianta 1

Pěší a cyklistická doprava

Převedení pěších a cyklistů z Vajgaru do centra po lávce a z Hvězdárny do centra do Zárybniční

Není nutnost preference pěších a cyklistů u křižovatky Vídeňská x Václavská

Zkrácení cesty do centra

Investiční náklady

Návrh organizace dopravy – Varianta 2

Pěší a cyklistická doprava

Preference pěší a cyklistické dopravy u křižovatky Vídeňská x Václavská

Zjednosměrnění Vídeňské ulice => rozšířené chodníky u křižovatky Vídeňská x Václavská a cyklopruhy

Investičně úspornější

Prodloužení cest AD

Návrh organizace dopravy – Varianta 3

Pěší a cyklistická doprava

Převedení pěších a cyklistů z Hvězdárny do centra do Zárybniční

Preference pěší a cyklistické dopravy ve Vídeňské

Zjednosměrnění Vídeňské ulice, cyklisté na chodníku z centra

Investičně úspornější

Méně výrazné prodloužení cest AD

Celý dokument je po částech ke stažení níže.

ikona souboruKoncepce 1 cast

ikona souboruKoncepce 2 a 3 cast

ikona souboruzprava shrnuti projektu

Tento projekt je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Operačního programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

EU ERDF CZ, obrázek se otevře v novém okně neu LogoBasis AT CZ 4C spolecne dosahneme vice, obrázek se otevře v novém okně Logo 4C CMYK, obrázek se otevře v novém okně 

Verejne_predstaveni_dopravni_koncepce

V

V

 
2

2

 
1

1

 
4

4

 
Ing._Jiri_Kaspar

Ing._Jiri_Kaspar

 
Ing._Ivan_Studlar

Ing._Ivan_Studlar

 
Ing Jan Kasik

Ing Jan Kasik

 
6

6

 
7

7

 
 
Vytvořeno 9.11.2012 10:50:56 - aktualizováno 12.11.2012 12:13:38 | přečteno 2773x | Ing. Karolína Bartošková
load