1234

Ostatní projekty

Rok 2023

Obnova veřejného osvětlení ve městě Jindřichův Hradec – 4. etapa

Rok 2022

ikona souboruVýsadba stromů v Dolní Radouni

Rok 2021

Chodník Dolní Radouň
Obnova veřejného osvětlení ve městě Jindřichův Hradec – 3. etapa
Revitalizace rybníku Bezděkov, Políkno

Rok 2020

Systém splaškové a dešťové kanalizace v místní části Děbolín, Jindřichův Hradec

Rok 2019

ikona souboruObnova rybníka na pozemku p. č. 47 v k. ú. Buk u Jindřichova Hradce
ikona souboruObnova rybníka na pozemku p. č. 57 v k. ú. Buk u Jindřichova Hradce
Obnova veřejného osvětlení na sídlišti Vajgar, Jindřichův Hradec
Přístavba 2. mateřské školy Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
ikona souboruRozšíření městského kamerového dohlížecího systému, Jindřichův Hradec

Rok 2018

ikona souboruObnova rybníka na pozemku p. č. 38 v k. ú. Buk u Jindřichova Hradce
ikona souboruObnova rybníka na pozemku p. č. 58 v k. ú. Buk u Jindřichova Hradce
ikona souboruModernizace a digitalizace městského kamerového dohlížecího systému – Jindřichův Hradec
ikona souboruVýsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora

Rok 2017

ikona souboruObnova rybníka na pozemku p. č. 568 v k. ú. Buk u Jindřichova Hradce
ikona souboruObnova rybníka na pozemku p. č. 570 v k. ú. Buk u Jindřichova Hradce
ikona souboruRozšíření a digitalizace městského kamerového dohlížecího systému

Rok 2016

ikona souboruDům s pečovatelskou službou, Zakostelecké nám. 31/I., J. Hradec (B.j. 11 PB – PČB Jindřichův Hradec)

Rok 2015

ikona souboruRozšíření městského kamerového dohlížecího systému
ikona souboruRekonstrukce památníku obětem světových válek v Mertových sadech v Jindřichově Hradci

Rok 2014

ikona souboruRekonstrukce válečného pohřebiště Jindřichův Hradec
ikona souboruRozšíření městského kamerového dohlížecího systému
ikona souboruKanalizace a ČOV v místní části Buk, Jindřichův Hradec
ikona souboruRestaurování a přemístění pamětní desky Anny Beerové v parku u sv. Jakuba
ikona souboruBezpečnostní osvětlení přechodu v obci Horní Žďár

Rok 2013

ikona souboruProjekt pořízení pultu centralizované ochrany
ikona souboruObnova drobné sakrální architektury – restaurování sochy sv. Josefa s Ježíškem u kostela sv. Jakuba

Rok 2012

ikona souboruRestaurování náhrobků v areálu bývalého hřbitova u sv. Trojice v Jindřichově Hradci

Rok 2011

ikona souboruOprava návesní kaple Políkno
ikona souboruOprava městské věže u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci
ikona souboruRestaurování kamenného kříže před kaplí v m.č. Políkno, Jindřichův Hradec

Rok 2010

ikona souboruDigitalizace kina Střelnice
ikona souboruRozšíření kamerového systému

Rok 2009

ikona souboruProjekt „Cyklistická stezka Horní Žďár – Dolní Žďár, Jindřichův Hradec

Rok 2008

ikona souboruRekonstrukce cyklostezky B2 Jindřichův Hradec – Rodvínov

ikona souboruCyklistická stezka sídl. Vajgar – Otín, Jindřichův Hradec

Vytvořeno 4.4.2011 11:55:59 - aktualizováno 13.1.2023 10:44:29 | přečteno 4950x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load