1234

Tematické cyklotrasy Jindřichohradecka – 1. Část

Tematické cyklotrasy Jindřichohradecka – propojení okresního města s přeshraničními trasami v Rakousku

Projekt navazuje na aktivity, které jsou spojené s masivním rozvojem cykloturistiky na obou stranách hranice, na již realizovaný projekt „Přeshraniční cykloaudit“, který sjednotil metodiku projektové i terénní práce v příhraničním území, na vytipování základní linie evropského projektu dálkové evropské cyklotrasy „Železné opony“ EUROVELO 13 a na projekt páteřních cyklistických linií Jihočeského Kraje „Nežárka“ a „Lužnice“.

Projekt konkrétně řeší vyhledávání tematických tras, které připojují jindřichohradecký mikroregion ke stávající vybudované síti oficiálních, zájmových a tematických tras pro širokou návštěvnickou veřejnost, jejich investiční přípravu a následnou realizaci v terénu čtyř až šesti tematických cyklistických okruhů s vazbou na přeshraniční trasy, které provedou návštěvníky příhraničním regionem s využitím stávajících míst doplňkové cykloturistické infrastruktury. Projekt spočívá ve vytipování a následném vypracování vyhledávacích studií jednotlivých tras, technické projektové dokumentace čtyř až šesti tematických výletních přeshraničních cyklistických okruhů při využití stávající sítě jak českých, tak i rakouských cyklotras tak, aby byla podchycena zajímavá místa, která již byla předchozími společnými projektovými aktivitami realizována. Tím dojde k jejich vícenásobné návštěvnosti z řad turistické veřejnosti a podpoření přeshraničních aktivit.

Všechny vytipované tematické trasy budou následně vyznačeny v terénu dopravními cykloznačkami typu IS21 s logem příslušné tematické trasy a v místech, kde to nebude možné, pouze logem trasy po vzoru již realizovaných projektů tohoto druhu. Tento druh vyznačení tematických cykloturistických tras není v rozporu s českou legislativou a v rámci prováděného auditu cyklistických tras Nadací Jihočeské cyklostezky je tolerován.

Dále projekt spočívá v provedení revize textů a map na informačních tabulích v rámci cykloturistické infrastruktury a zabezpečení aktualizace jak mapových podkladů, které od doby instalace doznaly řady změn, tak i textů, které budou na všech dotčených informačních tabulích provedeny dvojjazyčně. Projekt je připravován a průběžně konzultován s rakouskými partnery s cílem nalézt optimální řešení.

Projekt koresponduje s programem obnovy venkova, s mikroregionální strategií mikroregionu „Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec“, se strategií rozvoje města Jindřichův Hradec, s „Programem rozvoje Jihočeského kraje“ a s „Národním rozvojovým plánem“.

CÍL

Cílem projektu je vytvořit technickou projektovou dokumentaci pro realizaci čtyř až šesti tematických cyklotras, jejich vyznačení v terénu a provedení aktualizace a opravy dotčených informačních tabulí podél těchto tematických cyklistických okruhů.

V rámci přípravy bude vytipováno čtyři až šest tematických okruhů, které jsou v současnosti předmětem diskuze mezi oběma partnery projektu. Následně bude společně vytipováno množství informačních tabulí, které obsahují již velmi zastaralé informace a mapové podklady a rovněž i věcně nesprávné údaje. Na základě terénního průzkumu bude zadána a provedena projektová dokumentace.

Na projekt „Tematické cyklotrasy Jindřichohradecka“ byl přidělen příspěvek z Fondu malých projektů Jižní Čechy – Dolní Rakousko ve výši 11 000 EUR.

EU ERDF CZ, obrázek se otevře v novém okně  neu LogoBasis AT CZ 4C spolecne dosahneme vice, obrázek se otevře v novém okně

Aktivity projektu:

1. koordinační schůzka – 27. června 2013

2. koordinační schůzka – 4. listopadu 2013

Schůzka k navržení cyklotras – 22. listopadu 2013

Schůzka pracovní skupiny – 8. ledna 2014

Vytvořeno 13.8.2013 14:01:09 - aktualizováno 27.2.2015 8:45:38 | přečteno 3552x | Ing. Karolína Bartošková
load